Nek 440 Avsnitt 3

  1. Mer om
Nek 440 Avsnitt 3

Nek 440 Avsnitt 3 ViktigNEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av endringer i avsnitt 8; endringer i tabell 3 og 4; endringer i figur 1 og De fleste av endringene fra tidligere versjon, NEK 440:2011, er: endringer i avsnitt 8; endringer i tabell 3 og 4; endringer i figur 1 og NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm NEK 440 er en norsk implementering av: 1. NEK EN:2010 Power installations exceeding 1kV a.c Kursinnhold, FEF-NEK 440:2015 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskriftens oppbygging og innhold Virkeområde Eier og drivers ansvar Oppfyllelse Lynimpuls holdespenning 1,2/50 ms a). Minste avstand fase-jord og fase-fase. Innendørs mm, Utendørs mm

Følgende skal være gjenstand for avtale mellom leverandør og kunde bruker ; omfanget av inspeksjon og prøving; egnede spesifikasjoner; omfang og type av dokumentasjon 24 25 Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC 25 26 Design av jordingssystem NEK 440 har tre områder som man må dimensjonere jordingsanlegget etter: 1.

Korrosjon og mekanisk styrke 2. Termisk dimensjonering 3. Dimensjonering med hensyn på berøringspenning 26 27 Termisk dimensjonering etter topolt kortslutningsstrøm til jord Relevante strømmer for utførelse av jordingsanlegg Type høyspenningssystem Relevant for termisk belastning a e Jord elektrode Jordings- leder Systemer med isolert nøytralpunkt I" kee I" kee a Hvis flere strømbaner er mulige kan en oppsplitting vurderes. Dimensjonering med hensyn på berøringspenning 29 30 5.

Metoder for jording er gitt i HD 637 S1. Jeg kan ikke se at dette er ytterligere konkretisert i NEK 440.

NEK Stasjonsanlegg over 1 kv

Praktisk er det angitt at temperatur over 150 °C gir stort tap av strekkfasthet og derfor ikke kan tillates. Det er videre angitt at vanlig praksis er at en ikke lar «emergency loading» fører til temperatur over 125 °C.

De viktigste betraktningene for strømføringsevnen til ledere er konsekvensen av oppvarming og påfølgende reduksjon av strekkfasthet. De fleste aluminiumsledere er hardtrukne og brukes innenfor området for maksimalt sig og strekk.

NEK

Oppvarming til relativt høy temperatur i lange tidsperioder kan føre til utgløding av metallet. Dermed reduseres strekkfastheten og linen forlenges uten å gå tilbake til tidligere lengde og pilhøyde.

Det angis at vanligvis tillates en temperatur i normal drift på 70—85 °C, og temperatur over 100 °C tillates bare i nødsituasjoner. I tillegg bør en betrakte hvor stort strekk lederne utsettes for.

Utgjevningsledere til tavler og dører for beskyttelsesformål

Aluminiumsliner som benyttes som AT-ledere i KL-anlegg har et strekk som bare er få prosent av nominell strekkfasthet. Beskyttelsen må oppnås med ett eller flere av følgende krav: Posisjonen eller plasseringen til driftsmidlene må velges slik at skader fra alle rimelige, forutsigbare belastninger unngås - Utstyrt med lokal eller generelt mekanisk beskyttelse - Driftsmidler installert i overensstemmelse med minimum beskyttelse mot ytre mekaniske slag IK07.

Midlertidig installerte elektriske anlegg, f. Uavhengig av antall strømforsyningskilder, må de ytre og nøytrale lederne til de forskjellige strømkildene bak innmatingspunktet ikke være sammenkoblet.

Les også: Pinnekjøtt dampovn

Anvisningene for VNB2 må følges. Alle frakoblede elektriske anlegg og alle fordelingsstrømkretser som forsyner anlegget utendørs, må være utstyrt med en egen, lett tilgjengelig og riktig identifiserbar innretning for frakobling. Koblingsenheter og styringsenheter må kun installeres i bokser som utelukkende kan åpnes med nøkkel eller verktøy.

Unntaket her er deler som er ment å skulle betjenes av elektroniske legfolk. Elektriske driftsmidler må minst ha beskyttelsesgrad IP44.

Hovedpunktene i normsamlingen NEK PDF Free Download

Alle elektriske anlegg må ha en egen innretning for frakobling, kobling og til beskyttelse ved overstrøm som er lett tilgjengelig. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg fef etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

NEK 440 AVSNITT 3 Relaterte emner

Dersom fast snø over 0,7 m forekommer, må dette kompenseres ved større minsteavstander eller brøyting. Betjeningsutstyr for installasjoner i master Ved håndbetjente brytere i mast skal det være følgende sikkerhetstiltak: Fra betjeningshåndtaket legges en ekvipotensialforbindelse til en ledningskveil i jorden under betjeningsstedet. Dette er ikke å anse som jording, men som en potensialstyring. Alternativt kan metoder beskrevet i "§4-11 Jordingssystem" benyttes. Dersom ikke andre deler ved mastefoten er jordet, skal det monteres isolator i betjeningsanordningen. Dersom det finnes deler ved mastefoten som er jordet eller jordleder er ført ned, skal også betjeningshåndtaket jordes. Ved mastestasjoner skal all betjening samt skifte av sikringer kunne foregå fra bakken.

NEK 440 AVSNITT 3 Kommentarer:
Redaktør på Nek 440 avsnitt 3
Teigen fra Tromsø
Bla gjennom min andre innlegg. En av mine hobbyer er Hufeisen. jeg liker lese om Norge lett.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
booked.net