Start Forfra Virker Ikke

  1. Mer om
Start Forfra Virker Ikke

Start Forfra Virker Ikke EnkelEr du er i tvil, se etter det blå Start forfra-ikonet på kanalbanneret eller i TV-guiden. Vil du se et program som ikke lenger E2305, E2306, E2307, E2308 Klarte ikke starte/fjerne opptak. E0160 Ikke tilgang til E2332 Ikke rettigheter til start forfra Start forfra virker ikke selv om dette har virket på kanalen tidligere. Start forfra fungerer på et utvalg kanaler og programmer på grunn Start forfra virker ikke på tv2, blir bare sort skjerm I TV-guiden ser du symbolet for Start forfra under programtittelen. Hvorfor er det ikke undertekster på enkelte internasjonale kanaler når jeg bruker

Altibox har foreløpig ingen maskinvarenyheter å presentere, men understreker at de investerer stort i utvikling og Altibox Lab. På TV2 Sumo kan kundene se utvalgte programmer syv dager tilbake i tid, og flere kanaler blir tilgjengelige på samme måte etter hvert, blant annet Disney Channel og TVNorge-kanalene. Informasjonssjef Jens Petter Gjelseth i RiksTV sier de også vurderer strømming mellom en mottaker og en annen i husstanden, men at de fra før har konseptet med «en pris — TV fire steder», hvor hvert rom kan ha sin dekoder.

Vi vurderer slike løsninger på samme måte som vi ser på alle andre muligheter som åpner seg med teknikken i disse nye hybridmottakerne, sier Gjelseth. RiksTV er også aktøren som foreløpig har kommet lengst med å tilby kundene fritt valg av kanaler. Her kan du velge fritt i kanalmenyen utenom typisk pay-per-view som film, sport, etc for mellom 20 og 40 kroner per kanal per måned. Get — Mikroboks og valgfrihetBåde Gets nye mikro-dekoder og bærbare enheter skal kunne streame fra hoveddekoderen i stua.

Kontroller at antennekabelen er ordentlig festet i veggen og i dekoderen. Vi anbefaler at du benytter antennekabelen som følger med boksen. Kontroller også at det ikke er noe i nærheten av dekoderen som kan påvirke signalet, for eksempel trådløs ruter, basestasjon til trådløs telefon etc.

Dette kan skje etter et strømavbrudd eller etter at dekoderen har vært koblet fra strømkilden. TV-skjermen er tom, eller det vises «snø» på skjermen. Kontroller at tv-en er stilt inn til å motta signal fra riktig inngang.

Dekoderen er kanskje i standbymodus hvis LED-lampen på frontpanelet lyser rødt. Trykk på for å sette dekoderen tilbake i bruksmodus. Noen av tilkoblingene kan være løsnet. Kontroller alle tilkoblingene. Slå dekoderen av og deretter på igjen etter noen sekunder. Bildet ser ut til å være «sammenklemt» fra side til side eller topp til bunn eller avkuttet øverst og nederst på skjermen.

Visningsformatet stemmer ikke med tv-en. Prøv en annen innstilling. Kontroller om lyden på dekoderen er dempet med Muteknappen. Hvis lyden er dempet, skrur du den opp igjen ved hjelp av Volum opp-tasten på dekoderens fjernkontroll.

Kontroller at volumet på dekoderen eller tv-en er høyt nok. Trykk på volumtastene på dekoderens fjernkontroll eller på tv-en. Kontroller at dekoderen er riktig koblet til tv-en eller lydsystemet. Kontroller at tv-en støtter surroundlyd hvis du har stilt inn dekoderen til å spille surroundlyd Dolby Digital.

Problemer og feilmeldinger

Hvis ikke tv-en støtter surroundlyd må du velge Stereolyd under Lydinnstillinger. Du får ingen surroundlyd Kontroller at programmet du ser på, sendes i Dolby Digital, som angitt av -ikonet. Kontroller at Dolby Digital er valgt under Lydinnstillinger. Feilsøking T-We Ukesarkiv Du finner ikke programmet i ukesarkivet til kanalen, selv om du vet at dette gikk på tv tidligere denne uken Ukesarkivet kan mangle noen programmer på grunn av ulike programrettigheter for de forskjellige kanalene.

Kontakt kundeservice på telefon for å oppgradere ditt abonnement. Start forfra Start forfra virker ikke selv om dette har virket på kanalen tidligere Start forfra fungerer på et utvalg kanaler og programmer på grunnlag av ulike rettigheter hos de forskjellige kanalene. Trykk, velg Hjelp og trykk OK. Denne kanalen har Ukesarkiv.

Start forfra er tilgjengelig for dette programmet. Det er flere lydspor i sendingen.

Hjelpeveiledning

Relatert TV tipser deg om annet innhold relatert til programmet. Surroundlyd er tilgjengelig for dette programmet. Programmet blir tatt opp. Det finnes mer informasjon om programmet. Opptak pågår på en annen kanal. Fremtidig opptak er planlagt. Den låste kanalen er midlertidig ulåst. Programmet er låst fordi aldersgrensen er høyere enn i dekoderens innstillinger. Tekst-tv er tilgjengelig for denne kanalen.

Planlagt serieopptak. To prikker vises når to opptak er i gang: Begge prikkene er grå hvis to opptak foregår på andre kanaler. Én prikk er rød når et av de pågående opptakene er på valgt kanal. Ikonoversikt 57 58 Opptaksliste En fullstendig oversikt over ikonene finnes i Hjelp-menyen på dekoderen. Opptak du har sett. Et utropstegn ved siden av et opptaksikon betyr at opptaket ikke kan fullføres på grunn av for liten diskplass.

Et spørsmålstegn ved siden av et opptaksikon indikerer en mulig opptakskonflikt. Opptaket har en lengde på 0 minutter. Serieopptak blir automatisk samlet i mapper i opptakslisten.

Frontpanel Et grønt ikon betyr at dekoderen er i bruksmodus. Et rødt ikon betyr at dekoderen er i standbymodus. Nettverkstilkobling er opprettet. Det har oppstått en feil. Bildeformat 16:9 bredskjerm: Bildeformat på en bredskjerms-tv. Formatene ligner formatet som brukes i filmbransjen. Bildeformat 4:3: Bildeformat på en vanlig tv.

Båndbredde: Frekvensplassen et signal trenger.

Hjelp til TV

En analog enhet som måles i hertz, kilohertz eller megahertz. Både analoge og digitale signaler som sendes over en hvilken som helst type forbindelse, opptar en viss båndbredde. Digital-tv: Digitale kanaler tar mindre plass enn analoge kanaler, noe som gjør det mulig å sende flere kanaler på en like stor båndbredde som den som kreves for en analog kanal. Dolby Digital: Et digitalt lydsystem med flere kanaler for kinoer, hjemmekinoutstyr og musikkanlegg.

DTT: Digital Terrestrial Television består av bakkebaserte fjernsynssendere som sender digitale tv-signaler som kan mottas via en vanlig tv-antenne koblet til en dekoder.

Frekvens: Definerer antall sykluser per sekund og måles i Hz hertz. En vanlig tv oppdaterer bildet 50 ganger per sekund 50 Hz. En tv på 100 Hz oppdaterer bildet 100 ganger per sekund, noe som gir mindre flimmer i bildet og gjør det mer behagelig for øyet. Letterbox 16:9 er også en viktig komponent i denne teknologien. HDTV gjør det mulig å bruke større skjerm og gir et skarpt bilde med større detaljrikdom.

Ordliste 59 60 Hi-Fi: High Fidelity garanterer høy kvalitet på lydopptak og -gjengivelser. Hjemmekino: surroundsystem består vanligvis av fem eller flere små høyttalere samt en subwoofer. Sammenflettet: interlaced bildelinjene flettes sammen og gir inntrykk av at bildefrekvensen er dobbelt så høy. Kabel-tv: TV-signaler sendt via en kabel i bakken. Koaksialkabel: Overføringskabel med høy kapasitet.

Brukes i kabel-tv-nettet. Letterbox: For 4:3-tv. Viser hele tv-bildet med et svart felt over og under bildet på en bredskjerm. Den kan redusere antall digitale ord per bilde fra til Komprimering gjør at vi kan motta 3 4 digitale tv-kanaler på samme frekvens som en analog kanal.

Se opptakene dine offline i Altibox-appen Med den brukervennlige appen til mobil og nettbrett kan du se tv, opptak, serier og filmer når og hvor som helst. Last ned opptakene dine og se dem offline på hytta, på flyet eller på stranda i Spania! Appen fungerer i hele Europa og opptil fem enheter kan være tilkoblet samtidig.

Fjernkontrollen har en lampe over -symbolet, som viser følgende status: Blinker rødt — batteriet er nesten tomt. Oransje — batteriet lader.

Grønt — batteriet er fulladet, men USB-kabelen er fortsatt tilkoblet. Ved for eksempel bytte av fjernkontroll eller T-We Boks, må du koble den nye fjernkontrollen og T-We-boksen sammen.

Skru på TV-en og T-We-boksen. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene og [OK] samtidig inne i tre sekunder. Hvis sammenkoblingen er vellykket er fjernkontrollen nå klar til bruk. Påse at dekoderen ikke er utsatt for direkte sollys. Prøv å slå av strømbryteren til dekoderen, vent noen sekunder før du slår den på igjen. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har.

Med en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV, og så vil den fortsette å lete videre.

Prøv nå om volumtastene virker på TV-en. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere [1] og [6] samtidig til det lyser ­ den igjen. Tast inn tallene [9 9 6].

Det vil nå blinke to ganger rundt den på nytt. For å [Shift]-tasten på fjernkontrollen, velge en TV-funksjon holder du nede samtidig som du trykker på ønsket kommando. Denne digitale T-We-boksen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets­standarder. Visse sikkerhetsforholdsregler må imidlertid følges for å sikre trygg og pålitelig bruk av enheten.

Følg retnings­linjene nedenfor for å unngå elektrisk støt. Påse at strømledningen kobles til et standard strømuttak. Husk at kroppskontakt med strøm kan være dødelig.

Veiviser: Problemer og feilmeldinger for TV

Kontroller at alle kabler, også strømledningen, er koblet forskrifts­messig til T-We-boksen før du kobler T-We-boksen til strømuttaket. På samme måte må du alltid koble T-We-boksen fra strømuttaket før du kobler kabler til eller fra T-We-boksen. Gjør aldri noe forsøk på å reparere eller modifisere T-We-boksen selv.

Du risikerer alvorlig elektrisk støt hvis du prøver å åpne kabinettet. Vær ekstremt forsiktig hvis T-We-boksen blir våt.

Trekk ­øyeblikkelig ut strømledningen. Ikke plasser enheten ved siden av en radiator eller annen varmekilde. Kontroller at luftehullene ikke er blokkert. Blir T-We-boksen for varm vil den også kunne slutte å fungere. Kunden kan ikke ta digitale kopier eller sikkerhetskopi av innhold som er lagret på harddisken.

Dette produktet er i samsvar med alle aktuelle EU-direktiver, spesielt WEEEdirektivet, som angitt av søppelkassesymbolet med et kryss over på baksiden av produktet.

Det er også mulig å returnere produktet til en forhandler hvis du kjøper lignende nytt utstyr samtidig. Ifølge ovennevnte direktiv kan du ilegges bøter ved uforskriftsmessig avhending i henhold til WEEE avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis WEEE-direktivet ikke gjelder i ditt land, bes du avhende det utrangerte produktet i henhold til lokale forskrifter og ikke kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall.

Hvis produktet inneholder batterier, må du ikke kaste de brukte batteriene som usortert, kommunalt avfall. Brukte batterier som inneholder farlige stoffer som Hg kvikksølv, Cd kadmium og Pb bly, må innleveres på et separat innsamlingssted der de lettere kan håndteres og resirkuleres.

Den fullstendige originalerklæringen ikke oversatt er tilgjengelig som papirkopi. Den nye videoen spilles av i fullskjerm, bak det lille visningsvinduet i hjørnet. Du kan gjøre følgende når du spiller av med Bilde i bilde: Bytt det store bildet med det minste bildet: Hvil fingeren på trykkflaten eller Touch-flaten på Siri Remote for å vise avspillingstidslinjen, og velg deretter Bytt bilder-knappen som vises på skjermen.

Hvis du vil bytte lyden tilbake til det store bildet, trykker du på Tilbake-knappen andre generasjons Siri Remote eller -knappen første generasjons Siri Remote. Lukk det minste bildet: Hvil fingeren på trykkflaten eller Touch-flaten på Siri Remote for å vise avspillingstidslinjen, og velg deretter Lukk bilde-knappen. Hvis du vil se flere valg, trykker du på TV-knappen på Siri Remote, og gjør ett av følgende: Se Her er vi: Notater for å leve på planeten jorden og Wolfwalkers i Apple TV-appen Flytt visningsvinduet til ett av hjørnene av skjermen: Velg Flytt-knappen på skjermen for å flytte visningsvinduet til et nytt hjørne.

Velg den igjen for å flytte det til det neste hjørnet, og så videre. Eventuelt må du oppdatere ditt smartkort. Dette kan gjøres via MinSide. Jeg trenger informasjon om priser på produkter og tjenester hos Canal Digital På vår web kabel. Her finner du også gode kampanjetilbud.

Hva kan jeg gjøre om jeg ikke kommer meg på nett eller har ustabilt bredbånd? Slå av og på alt utstyr, slik som trådløs-ruter, telefoni-modem og PC. Koble datamaskinen direkte til kabelmodemet med kabel og sjekk på nytt dette for å utelukke problemer med din trådløse ruter. Kontroller også at kabelen mellom modem og antennekontakt er godt strammet til på modem og kontakt.

Har data- 7 maskinen oppdatert programvare for beskyttelse mot virus og spionprogrammer? Dette kan også ofte forårsake problemer med nett-tilgangen. Test gjerne med en annen datamaskin. Hva gjør jeg om jeg ikke får T-We tjenestene til å fungere? Opplever du at T-We ikke virker anbefaler vi at du sjekker at boksen er koblet til på riktig måte. Vi anbefaler også at du gjør et nytt kanalsøk på boksen.

Ofte hjelper det å skru boksen helt av skru av strømmen og så skru den på igjen. Hvordan virker tjenesten Startforfra? Kommer du for sent til et program du vil se, kan du med denne funksjonen starte programmet fra begynnelsen.

START FORFRA VIRKER IKKE Relaterte emner

Forige side Neste side Side: 1 2 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 — Tilkoblinger 5 2 — Installasjon 6 3 — Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse 9 3. Innstillinger 43 Innstillingsmenyen 44 Brukerinnstillinger 45 Visningsinnstillinger 45 Opptaksinnstillinger 46 Språkinnstillinger 47 Dekoderinnstillinger 48 TV-innstillinger 48 Lydinnstillinger 48 Installasjon 49 Kanalsøk 49 Programvareoppdatering 50 Fabrikkinnstillinger 50 Nettverkskonfigurasjon 51 HFC-nettverkskonfigurasjon 51 9. Takket være den innebygde harddisken kan du ta opp tv-programmer og bruke funksjo- nen for tidsforskyvning. Opptak Programmer blir tatt opp på den interne harddisken på 500 GB.

Start Forfra Virker Ikke
START FORFRA VIRKER IKKE Kommentarer:
Rapportert den Start forfra virker ikke
Hauge fra Skien
jeg elsker lese romaner mer. Se over min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Bonsai-Baum.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net