Sammenligne To Tekster

  1. Mer om
Sammenligne To Tekster

Sammenligne To Tekster SammenligneHva innebærer det egentlig å sammenligne to tekster? To sirkler med tekst tekst A og tekst B som overlapper hverandre litt Punktvis sammenligning · Innledning som presenterer motiv og tema for begge tekstene og det viktigste de har til felles · En beskrivelse av en Sammenligne to tekster Når du blir bedt om å sammenligne to tekster, så er det en oppgave som er ganske rett frem Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign. I oppgavene skal du undersøke og sammenligne to eller flere tekster fra oppgaveheftet sammenligne to tekster · 1. Fortell hva tekst 2 handler om og hva som er tema i den. Hvis det er aktuelt: Bruk eksempler fra de to tekstene til å vise at

Y b) Beskrive, sammenligne og binde sammen

En tekst kan for eksempel tolkes feministisk, som et eventyr eller som en ironisk tekst. Her er det opp til deg å sannsynliggjøre din egen tolkning.

Hvis du mener at en tekst er ironisk, må du peke på markørene i teksten virkemidlene som viser dette, gjennom konkrete sitater. Det handler om å finne ut hva som er likt og ulikt i de to tekstene. For å kunne sammenligne to tekster, så må du aller først lese begge tekstene i sin helhet.

Sammenligne to tekster

Det betyr at du må lese de forskjellige tekstene fra begynnelse til slutt. Når du sammenligner to tekster, så driver du med en form for tekstanalyse.

De hadde lest en bok om variasjon og tilpasning hos mange ulike typer planter og dyr og de hadde gjennomført flere aktiviteter med vekt på observasjoner. Læreren satte i gang skriveaktiviteten med å be elevene om å gå tilbake til en av sidene i boka for å observere to bilder av rev og ulv. Læreren innledet aktiviteten med å si: Det er mange bevis for at disse dyrene er i nær slekt med hverandre.

Hvordan sammenligne to tekster

Kan dere observere noen kjennetegn de deler? Lærer og elever observerte bildene og diskuterte hva som er likt og hva som er forskjellig hos rev og ulv. Observasjonene skrev de inn i et venndiagram på tavla, se figur 1. Venndiagram er et fint verktøy å bruke når vi sammenligner objekter eller fenomener i naturfag.

Figur 1: Venndiagram som sammenligner rev og ulv. I feltet til venstre noterte klassen observasjoner som er spesielle for reven.

Compare and merge two versions of a document

Til høyre noterte de observasjoner som er spesielle for ulven, mens i midten noterte de observasjoner som er felles for rev og ulv. Du kan godta og forkaste endringer før du lagrer en ferdig versjon. Trinn 1: Gå til ark 2 i excelarket der en bruker ønsker å bli sammenlignet dataene, brukeren vil sjekke Hjemby og Foretrukket by, så bruk formelen i E-kolonnen for å sammenligne.

Trinn 4: Bruk ovennevnte formel på alt for at vi kan dra ned ved å klikke på Plusstegn for E2-celle i Excel-arket.

australiaenred.com: Å skrive sammenlignende tekster

Så når vi trenger å finne samsvaret eller forskjellen i tekststrengen med saken, vil EXAKT-funksjonen gjøre oppgaven, men når vi ikke bryr oss om saken til tekststrengen, kan vi bruke likhetstegn for å sammenligne dataene. Lagre og send inn storyboardet ditt.

Leksjon Plan Reference. For eksempel, hvis boken ble skrevet på 1800-tallet, vil den ha sterke kontraster fra et stykke litteratur publisert i det 21.

Hvis tekstene du sammenligner er fra samme historiske epoke, er det viktig at du viser at du har fagkunnskap. Lyst til å lære mer?

Hvordan effektivt sammenligne tekster Superprof

Superprof tilbyr norsk hjemmeundervisning for alle nivåer! Ta et norskkurs på nett i dag.

Få oversikt over alle ideene dine Lag et tankekart Har du noen gang opplevd å sitte fast med en arbeidsoppgave, og ikke klart å tenke deg frem til nye ideer?

SAMMENLIGNE TO TEKSTER Relaterte emner

For regionkontakter Å skrive sammenlignende tekster I naturfag har det tradisjonelt vært lagt mye vekt på praktiske aktiviteter, selv om skriving, lesing, muntlig, regning og nå også ikt, alltid har vært viktige innen naturvitenskapene. I denne artikkelen beskriver jeg et eksempel på hvordan elevene kan lære å skrive sammenlignende tekster. Publisert torsdag 22. Mork Naturfagsenteret Illustrasjonsfoto: Colourbox. Innen naturvitenskapene er skriving en svært sentral aktivitet. Naturvitenskaplige forskere skriver ulike typer tekster i alle faser av forskningsarbeidet sitt. De skriver når de lager utstyrslister og registrerer forskningsresultater i tabeller, de skriver når de kommuniserer med andre forskere og de skriver når de publiserer resultater fra studiene sine.

SAMMENLIGNE TO TEKSTER Kommentarer:
Forfatter på Sammenligne to tekster
Langeland fra Drammen
Se min andre nyheter. En av mine hobbyer er Strand Rugby. Jeg nyter lese om Norge enormt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net