Uni Storebrand

  1. Mer om
Uni Storebrand

Uni Storebrand Resesjon-bevisStart pensjonssparingen og kjøp de forsikringene du trenger. Vi hjelper deg å ta smarte valg for en bedre økonomi Målet for opprettelsen av UNI Storebrand var å skape et norskledet nordisk storselskap ved å slå seg sammen med svenske Skandia, danske Hafnia og finske Pohjola Storebrand og Vesta inngikk en avtale om felles reassuransevirksomhet i Sverige og Danmark og opprettet fra 1902 det som etter flere navneskifter ble kalt UNI Storebrand var resultatet av fusjonen mellom Storebrand og UNI i 1991. Som ved de andre fusjonene som Storebrand har vært i januar 1991 godkjente Finansdepartementet fusjonssøknaden mellom det (tidligere) gjensidige forsikringsselskapet UNI og aksjeselskapet Storebrand

I faktorfondet Harvest betaler man kun 0,59 prosent årlig for førstegangsinnskudd over 25. Lurer du på hva andre kunder sier om Harvest? Etter tredje kvartal i fjor var konsernresultatet på nesten 2,6 milliarder kroner. Resultatet for fjerde kvartal er påvirket negativt av de svake finansmarkedene og engangseffekter.

Selskapet flytta så i 1877, sammen med Idun, inn i Kirkegata 21. De tok etter hvert over også Prinsens gate 13 og 15, som ble slått sammen med bygget i Kirkegata.

Nemi blir Storebrand

I 1922 flytta selskapet for tredje gang inn i Prinsens gate 11, som så i 1927 ble slått sammen med naboeiendommen Kirkegata 24, DnCs gamle hovedkontor. Det feilslåtte Skandia-raidet påførte UNI Storebrand et tap på 3,9 mrd kr, og selskapet klarte derfor ikke å betjene de kortsiktige lånene de hadde tatt opp. Styret har i denne perioden hatt 6 til 10 møter i året. Stiftelsen UNI Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn.

Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Det gjelder alt fra møbler til papir. I hvor stor grad kan selskapet påvirke CO 2 -utslippene i industrien og husholdningene? Men jeg tror at den direkte betydningen er liten. Myndighetenes overvåking var godt samordnet.

Storebrand

Troverdig garanti for alle innskudd opp til 2 mill. Kriser i forsikring i 1992-1993. Forsikringsnæringen var moderat berørt av den norske bankkrisen.

Mange eiendeler hadde fått redusert verdi, men utlånspraksis hadde vært såpass forsiktig at de direkte tapene for lån til bolig- og nærings-eiendommer ikke var store. Flere selskap tapte imidlertid mye på finansieringsselskap som gikk overende.

Storebrand, Pensjon Storebrand rammet av svake finansmarkeder

Forenede forsikring fikk av flere grunner problemer og måtte overtas av Gjensidige forsikring i 1992. To forsikringsgrupper klarte imidlertid å skape store problemer for seg selv, uavhengig av bankkrisen.

Forsikringsselskapene UNI og Storebrand hadde fått tillatelse til å fusjonere i januar 1991 og ble derved Norges største forsikringsselskap. Ved utgangen av 1991 var markedsandelen for UNI Storebrand innen skade- og livmarkedet på henholdsvis 37,4 prosent og 30,5 prosent målt som andel av bruttopremiene. Med konsernsjef Jan Erik Langangen i spissen, stoppet ikke ambisjonene der. Dette ble senere økt til 28 prosent ved overtakelse av aksjer som SE-Banken hadde opsjon på.

Kjøpene var i stor grad finansiert med kortsiktige lån opptatt av holding-selskapet, men en del aksjer var også plassert i liv- og skadeselskapene. Ledelsen og mange av eierne i Skandia var sterkt skeptiske til en norsk eller annen utenlandsk overtakelse.

Storebrand Oslo Byleksikon

Oppkjøperne hadde åpenbart ikke lest og forstått de begrensninger for å stemme med aksjene som lå i vedtektene til Skandia. Selv en som eide flere tusen aksjer, kunne bare stemme som om en hadde 30 aksjer. Det ble etter hvert klart at mulighetene for å lage en nordisk forsikringsgigant var små. Platou fikk konkave langsider og ni etasjer med hovedinngang fra Munkedamsveien.

Nordengruppen hadde røtter tilbake til brannforsikringsselskapet Norden 1867 og livsforsikringsselskapene Brage 1888 og Fram 1903. UNI Storebrand forsøkte i 1991 å få kontroll over det svenske forsikringsselskapet Skandia, men mislyktes og fikk store finansielle problemer.

UNI STOREBRAND Relaterte emner

Hopp til navigering Hopp til søk Annonse fra Storebrand i Menneskevennen, 26. Storebrand ASA er et finans- og forsikringskonsern. Selskapets historie går tilbake til 1847, da det ble oppretta i Christiania som Christiania Almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter. Selskapet har per 2018 hovedkontor på Lysaker. Historie Navnet Storebrand ble formelt tatt i bruk først i 1925, på formen Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand, men det er av eldre dato. Selskapet ble nemlig på folkemunne kalt Storebrand, i motsetning til Brandforsikringsselskapet for Varer og Effekter i Christiania By og Christiania Stifts Landdistrikt.

UNI STOREBRAND Kommentarer:
Forfatter på Uni storebrand
Skaar fra Rørvik
Jeg nyter utforske norske bøker kort. Se over min andre nyheter. Jeg trives Imkerei.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net