Oslo Universitet

  1. Mer om
Oslo Universitet

Oslo Universitet RaskUniversitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er et norsk forskningsintensivt statlig universitet. Det er det eldste og gjennomgående høyest rangerte universitet i OsloMet er et statlig universitet med utdanninger og forskning innen blant annet helse, samfunn, teknologi og pedagogikk Offentlig universitet med 28000 studenter. UiO har over 100 studieprogrammer du kan søke på rett etter Universitetet i Oslo (UiO), Oslo, Norway. 102201 likes · 576 talking about this. Velkommen til den offisielle Facebok-siden til Universitetet i Oslo

Det besluttet Universitetsstyret i dag. Universitetsområdet på Blindern ble bygget ut, og staben av vitenskapelig og administrativt ansatte økte sterkt. Antallet vitenskapelige stillinger ble fordoblet, fra under 500 til omtrent 1200. Økningen i antallet studenter og ansatte sprengte etablerte arbeidsmåter og organisasjonsformer.

Blindern-utbyggingen skulle gi plass til 7000 studenter. Studenteksplosjonen på 1960-tallet ble særlig et Blindernfenomen.

Nord University

Fakultetene i sentrum, jus og medisin, opplevde bare en dobling av studenttallet gjennom 60-årene, mens humaniora og samfunnsvitenskap fikk en tredobling. Politisk revolusjonære synspunkter hadde for alvor slått inn over universitetet fra 1968. Fremtidsutsiktene for 60-tallets studenter var usikre.

Flere studenter enn tidligere kom fra miljøer uten akademiske tradisjoner og hadde få rollebilder å forholde seg til. Masseuniversitetet kunne ikke føre alle studentene til en eliteposisjon tilsvarende tidligere tiders akademikere, og mange studenter tok avstand fra etablerte eliter og måten de fungerte på.

Mange var utålmodige med å få brukt sin kunnskap til å forandre samfunnet.

Universitetet i Oslo Store norske leksikon

Akademikerne skulle være solidariske med de underprivilegerte. Det mest grunnleggende endringstrekket i studentbefolkningen var den økende kvinneandelen. Gjennom 70-tallet økte kvinnene til et flertall av studentene. Samtidig ble universitetet et sentrum for den organiserte kvinnebevegelsen, som vokste frem fra 70-tallet. Foran tusenårsskiftet vokste studenttallet med eksplosiv kraft.

Universitetets Symfoniorkester, Oslo

I 1992 måtte UiO for første gang håndheve adgangsbegrensning ved alle sine fakulteter. Mye av forklaringen på det høye studenttallet lå i et dårlig arbeidsmarked.

Se dette: Ledige stillinger oslo universitetssykehus

Examen philosophicum og examen facultatum skal inngå i grunnlaget for graden. Masteroppgavens omfang skal være i samsvar med kravene i forskrift om krav til mastergrad. I sit foredrag skilderede han bestræbelserne for Universitetets oprettelse, dets store betydning for den høiere dannelse og paaviste navnlig den inderlige sammenhæng, hvori det staar med kampen for vor politiske frihed. Hele haven var smukt oplyst. Om 100-årsjubileet i 1911 Faksimile fra Aftenposten 3.

Formålet er å utvikle samarbeidet mellom forskningsmiljøene og næringslivet. Historikk Fra slutten av 1700-tallet var kravet om et eget norsk universitet stadig fremme.

Da Det Kongelige Selskap for Norges Vel ble stiftet 1809, ble dette en av selskapets viktigste oppgaver. Det ble arrangert landsinnsamling til formålet og utskrevet prisoppgaver om spørsmålet.

Universitetet i Oslo australiaenred.com

I stiftelsesbrevet fra 1811 bestemte Frederik 6 først at universitetet skulle ligge på Kongsberg, hvor allerede Kongsberg bergseminar lå.

Men i 1812 ble det bestemt at universitetet skulle ligge i Christiania. Samtidig gav kongen eiendommen Tøyen med gården Kjølberg til universitetet. Universitetet ble åpnet 1813 med fem professorer og 17 studenter. I 1824 fikk det sin første lov etter å ha blitt styrt ved kongelige forordninger fra starten.

Universitetet i Oslo stenges for studenter

Men i 1812 ble det bestemt at universitetet skulle ligge i Oslo. Samme år kjøpte kongen eiendommen Tøyen med gården Kjølberg til universitetet.

Universitetet ble åpnet i 1813 med fem professorer og 18 studenter. I 1824 fikk det sin første lov fundas etter å ha blitt styrt ved kongelige forordninger fra starten. Her finner du rettningslinjene vi følger under øvelsene våre, og råd fra FHI angående reise med kollekivtrafikk og for personer i risikogrupper.

Design Design Avdeling design tilbyr utdanning på master- og bachelornivå i grafisk design, illustrasjon, klesdesign, kostymedesign, interiørarkitektur og

OSLO UNIVERSITET Relaterte emner

Dans Dans Avdeling dans lar tradisjon, historie, det nyskapende og det utforskende møtes og videreutvikles. Gjennom seks unike studieprogram får studentene Operahøgskolen Operahøgskolen Operahøgskolen har sidan 1964 vore leiande innan operautdanning i Noreg. Vi tilbyr årsstudium og masterstudium i opera. Med lærekrefter og sceniske

Oslo Universitet
OSLO UNIVERSITET Kommentarer:
Forfatter på Oslo universitet
Thorsen fra Narvik
jeg liker lese tegneserier bevisst. Se gjennom min andre nyheter. jeg liker Genealogie.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
SISTE ARTIKLER
booked.net