Visma Inschool Rogaland

  1. Mer om
Visma Inschool Rogaland

Visma Inschool Rogaland VerdifullFakta om Visma InSchool (VIS) · Alle fylkeskommuners videregående skoler i landet skal bruke VIS Mobilappen til Visma InSchool er oppdatert! Nå kan både lærarar og elevar sjekke timeplanen sin, og lærarar kan i tillegg registrere oppmøte for Visma InSchool-appen for lærer og elev. Som lærer kan du sjekke timeplanen din enkelt via mobilappen! I tillegg, kan du føre fravær for dine undervisningstimer Din tilhørighet er Rogaland fylkeskommune. Ved første gangs pålogging vil du se dette. Første gang må du også bekrefte fødselsnummer og Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland

Signert samtykke fra elev og foresatt må leveres til skolen. Gjelder for elever over 18 år.

Tilgang for føresette i Visma InSchool

Hva får du tilgang til som foresatt? Foresatte til elever under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysninger. Det har vært feil i timeplaner, dobbelbookinger av klasserom, sikkerhetsproblemer, problemer med innlogging, tilganger og fraværsføring som har stjålet tid fra undervisningen, problemer med lønnskjøring og elever som faller ut av lister, for å nevne noe. Ba om risikovurdering Det har ikke manglet på advarsler. Tilbakemeldingene fra Mailand og Eidsvoll videregående skoler var krystallklar.

Nytt skuleadministrativt system

Skoleårsplanlegging Skoleårsplanleggingen er sentral i Visma InSchool, og timeplanen er hjertet i hele systemet. Dataene som følger av en publisert timeplan gjenspeiles hos elever og ansatte, og alt fra vikarhåndtering og lønn til prøveplan bygger videre på disse dataene.

Her henger alt sammen for å sikre best mulig kvalitet på dataene dine! Du kan lese mer om skoleårsplanlegging i vårt opplæringsmateriell. Elevadministrasjon Av elevadministrasjon, vil du jobbe med både elevinntak, søknadsprosesser, Vigo-rapportering og øvrig ajourhold i Visma InSchool.

Visma InSchool

Lærerne fører også anmerkninger, fravær og karakterer i samme system, og dermed får du et helhetlig bilde av elevoppfølgingen ved din skole.

Ansatte Med tanke på dine ansatte, foregår all administrasjon av ansattfravær i Visma InSchool. Som leder mottar du dermed fraværsmelding, driver vikaradministrasjon og generering av variabel og fast lønn i ett og samme system.

Har du lest dette? Legevakt rogaland

Noen har snakket sammen, og et program har regnet ut hva som kan spares. Hvem kan så gjøre noe med det?

Visma InSchool sliter fortsatt

Jo, det er Stortinget. Det er nemlig kommuneloven som regulerer interkommunalt samarbeid, og her må det sikres at ansatte må tas med der vedtak gjøres.

IKS-loven bør ha lignende ordlyd. Dette vil legge til rette for at partene kan komme til enighet. Tillit til systemet Fylkesutdanningssjefene i Nordland, Vestfold og Telemark og Rogaland sier at forberedelsene til utrullingen allerede har startet.

Da må man kanskje heller sette mer ressurser inn og løse utfordringene i Akershus, og heller skyve neste pulje litt, sier Helge Kristian Galdal, direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark til E24.

Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg. Rulles ut i landets fylker Prislappen på VIS er etter vår erfaring ca. Etter planen skal systemet rulles ut i alle landets fylker i løpet av få år, et system som på mange måter framstår som uferdig og tungvint i bruk.

Det er ille i seg selv at et helt nytt datasystem, som i utgangspunktet er anskaffet for å gi skolene et arbeidsbesparende redskap, fungerer som en tidstyv både for lærere og skoleledere.

Innkjøpsprosesser for skoleeier har i løpet av kort tid gått fra å handle om innkjøp av skolebøker og fysisk materiell, til å bli et komplekst system som også inkluderer digitale læringsressurser, digitale enheter og annen digital infrastruktur.

VISMA INSCHOOL ROGALAND Relaterte emner

Høsten 2020 valgte Rogaland fylkeskommune å ta i bruk det nye skoleadministrative datasystemet Visma InSchool VIS ved fylkets videregående skoler. Dette valgte man til tross for at Utdanningsforbundet allerede høsten 2019 tok til orde for å utsette utrullingen. Stavanger Aftenblad 30. Bakgrunnen for vårt råd var urovekkende erfaringer fra pilotfylket Akershus. Utdanningsforbundet blir stadig kontaktet av frustrerte medlemmer og lokale tillitsvalgte. Rulles ut i landets fylker Prislappen på VIS er etter vår erfaring ca.

VISMA INSCHOOL ROGALAND Kommentarer:
Rapportert den Visma inschool rogaland
Solem fra Lillehammer
jeg elsker lese om Norge skremmende. Les gjerne min andre innlegg. jeg er tent på Freestyle bmx.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net