Fjerne Stripet Borebille

 1. Mer om
Fjerne Stripet Borebille

Fjerne Stripet Borebille Bli medAngrepne gjenstander som lagres på et uoppvarmet sted kan bare kuldebehandles på sommeren Stripet borebille er et av våre vanligste treborende insekter. Det er larvene som gjør skade på treverket, ikke selve billen. Larvestadiet varer i 3-5 år Stripet borebille (Anobium punctatum) er små biller. Borebiller finnes over hele verden, av 1500 ulike arter finnes 49 i Norge Stripet borebille, husbukk og stokkmaur er de insektene som kan være et alternativ hvis det ikke er mulig å fjerne årsaken til angrepet Treverket har hull etter råteborebille. Denne lever bare i råteskadet virke. Hovedproblemet er fukt og råte

Har du lest dette? Lou bega mambo nr 5 lyrics

Byggeteknikken er svært utbredt på Vestlandet, og ble ofte brukt til bygging av uthus og naust. Teknikken gjenfinnes ofte også i svaler og tilbygg. For å sette opp et hus i grindverk krever ikke trestammene mye bearbeiding, og bygg kan hurtig settes opp med bruk av enkle redskaper. Det finnes grindbygde naust langs hele vestlandskysten opp til Møre, side om side med steinbygde og tømrede naust. I strendene langs den bratte nordsida av Nordfjorden i Stryn ligg naustrekker i to høgder med båten på bakkeplanet og rom for opphald og lager ove Grinda er det sentrale elementet i grindbygg.

Les også: Lift rogaland

Det er grinda som reises først. Den består av et stav-par to stolper som holdes sammen av en overliggende bjelke; ofte kalt bete eller slindre. Beten er felt ned i toppen av stolpene. Grindene reises på tvers av husets lengderetning, og kobles sammen ved bruk av stavlegjer. Dette er horisontale bjelker som legges øverst og binder sammen grindparene i huset, og som sperrene i takkonstruksjonen føres ned på.

Knutepunktet mellom stav, bete og stavlegje er utformet på en slik måte at alle delene låses fast sammen. Stolpene i grindverket settes som regel rett ned på bakken eller på holdsteiner eller grunnmur. Grindbyggene har ikke svillstokker i bunn som kobler grindene sammen.

Beskrivelsen passer Kristoffernaustet godt. Det har grinder i to høyder.

Hvilke gjør skade, og hvilke er harmløse? Huseierne

I første etasje er det jordgulv, og stavene i grindene føres ned på holdsteiner. I første etasje ble båter lagret. De to etasjene over, begge med fast gulv, har vært brukt som lagerrom for forskjellige ting. Einar Lote kan fortelle om en variert bruk opp gjennom tidene. Den kan også gnage små hull på klær, det er larven som spiser, ikke de voksne. Jeg tror ikke man blir kvitt den, og ikke er det noe vits i heller, men å holde normalt renhold kan holde dem nede på et akseptabelt nivå.

Nummer to er vanskelig å bli kvitt På andreplass finner vi støvlusen, bittesmå millimeterstore innsekter som ofte er vingeløse.

De vanlig å finne innendørs i matvarer og på steder med høy fuktighet. De verken stikker eller suger blod, men er nesten umulig å bli helt kvitt. Den beste bekjempelsen er å finne ut hvor de holder til. Matvarer med støvlus på bør fryses i et par døgn. Finner du støvlus på badet, i kjelleren eller andre fuktige steder, må fuktigheten reduseres i rommet. Å vaske med vann anbefales ikke, da støvlus og flere andre skadedyr trives i fuktige omgivelser.

Støvsugeren er derimot et godt våpen, men støvsugerposen bør kastes etter at du har fjernet lusene. Mange tror støv og ulldotter er skadedyr Får inn mange hybelkaniner Hvert år sender folk inn en rekke prøver til FHI av ting de har funnet hjemme, for å få identifisert problemet. Det største problemet har «alle» hjemme, men det er egentlig ikke et skadedyr. Ulldotter, plantefrø, hudskjell.

Over flere generasjoner kan treverket bli fullstendig pulverisert. Larven er aktiv i sommermånedene.

Lyse borehull og lyst boremel kan indikere aktivt angrep. Vi ser også lyst boremell.

Deteksjon av stripet borebille ved bruk av respirometer har vært forsøkt, men er ikke kommersielt tilgjengelig som metode. Ved bruk av varme, tar det for eksempel lengre tid å bekjempe insektene på temperaturer under 50 ºC sammenlignet med temperaturer over 50ºC.

Videre er det viktig å huske på det tar lang tid før hele tregjenstander får den temperaturen som det er i omgivelsene.

Mito Antiparasitt Mit og Borebillemiddel 1 liter

Tid for å ta liv av insektene må derfor gjerne økes med noen døgn om gjenstandene er store. Larvene til stripet borebille tåler mer varme enn både de voksne og egg. Det er derfor hensiktsmessig å ta utgangspunkt i larvenes tålegrenser ved bruk av varmebehandling. En kort 5 minutter eksponering til 52 ºC vil føre til at alle larver dør.

Øker vi tiden, kan temperaturen senkes. En behandling ved 1 time på 48 ºC eller 1,5 timer ved 47 ºC vil også ta liv av alle larvene. Ved 46 ºC er så mye som 2,5 timer behandling nødvendig. Temperaturer under 46 ºC bør ikke brukes ved bekjempelse av stripet borebille. Ved bruk av varme er det stor fare for at treverket kan sprekke. Jo høyere varme, desto større er risikoen for dette. Ved å kontrollere fuktigheten gjennom bekjempelsen kan risikoen for sprekkdannelse minimeres.

Disse krypene følger med veden inn i stua

Slik teknologi har blant annet blitt utviklet av firmaet Thermo Lignum i England Et annet alternativ kan være bruk av mikrobølger. De kan anvendes lokalt på treverket og vil øke temperaturen i larvene til en høyre temperatur enn treverket.

Det er lite sannsynlig av maling eller annen overflatebehandling vil bli ødelagt ved temperaturer under 54 ºC. Varmebehandling kan anvendes både på enkeltgjenstander og bygningsvirke. Ved oppvarming av bygningsvirke må bygningen forsegles og varm luft blåses inn. Med en sånn behandling må gjennomføringen være meget kontrollert for å hindre sprekkdannelser i treverk eller ødeleggelse av andre materialer.

Bruk av kulde Bruk av kulde har tradisjonelt vært mindre brukt til å bekjempe treskadedyr enn for eksempel tekstilskadedyr. For å ta liv av eggene til stripet borebille burde en behandling ved -14 ºC i 8 timer være tilstrekkelig.

Det finnes imidlertid eksempler på at noen egg kan overleve så lenge som 2 døgn på -31 ºC. Angriper treverk Husbukk er en bille som lever av treverk i bygninger, og etter en del år kan skadene på huset bli store.

Praktbillens larver lager ganger i bartrevirke, men det er sjeldent. Parkettbillens larver graver ganger i løvtre, og angrep kan derfor forekomme i eikeparkett, møbler eller treskulpturer i trevirke som er under ti år.

Myk borebille ødelegger ikke treverk, men den gnager hull i takpapp, tapet og lignende.

FJERNE STRIPET BOREBILLE Relaterte emner

Side 45 i Vi i Villa Nr 2 2009 Spør ekspertene Takst på bolig Hvis to søsken eier en bolig, og den ene vil selge mens den andre vil beholde den: Hvilken takst skal da den som vil beholde den, betale for å kjøpe ut den andre? Først nevner jeg at partene har avtalefrihet i spørsmålet om verdsettelse av sin sameiepart. Den som vil overta en sameiepart ønsker normalt en lavest mulig verdi, mens den som løses ut er interessert i en høyest mulig verdi, men ingen av partene kan ensidig bestemme verdien. Avtale om verdsettelse kan skje på flere måter, for eksempel ved at dere i fellesskap utpeker en takstmann, som med bindende virkning fastsetter eiendommens normale salgsverdi. Alternativt kan dere bli enige om å innhente Du kan spørre våre eksperter om alt om hus og bolig på www.

FJERNE STRIPET BOREBILLE Kommentarer:
Forfatter på Fjerne stripet borebille
Solstad fra Ålesund
Les også min andre innlegg. jeg er tent på Kampfroboter. Jeg har lyst lese romaner forsettlig.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
SISTE ARTIKLER
 • Guns N Roses Oslo 2016
 • Beurre Blanc Hellstrøm
 • Normal Makspuls
 • Ajax 1992
 • Kanskje Kommer Kongen Gitar
 • Sbm No
 • Oslomet Logg Inn
 • Anleggsmaskinen
 • Tvins
 • Innsats Kryssord
 • Førde Klatresenter
booked.net