Sykehuset Mo I Rana

  1. Mer om
Sykehuset Mo I Rana

Sykehuset Mo I Rana FaktaHelgelandssykehuset Mo i Rana Sykehuset på Mo ligger på Selfors, og er lokalsykehus for Nesna, Hemnes, Rana og Rødøy. Tilbudet omfatter poliklinikker, kirurgi De fleste sier de har et generelt godt inntrykk av sykehuset, og det er vi glade for. Nytt inngangsparti ved Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgeland ligger lengst sør i Nordland fylke og består av 18 kommuner. Helgelandssykehuset leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helse Sykehuset i Mo i Rana skal utvikles. Viker styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord bort fra dette, kan helseministeren umulig sitte rolig Sykehus Mo I Rana - ekg, armsmerter, belastningsskader, fysioterapi, barnepsykiatri, behandling av ledd, golfskader, hodepine, bedriftshelsetjeneste

Skrev innlegg Faren til [ ] Venter på Helsetilsynet, gjør grep for bedre samarbeid Mens sykehuset i Sandnessjøen venter på Statens helsetilsyn, blir det gjort grep på tvers av enhetene for bedre samarbeid om tarmkreftkirurgien.

Gir ikke innsyn i rapport om tarmkreftkirurgi. Argumentene imot nedlegging har blant annet vært at lærerskolen i Nesna skårer høyt på både resultater og elevtilfredshet, og at skolene er viktige for lærerrekrutteringen i distriktet.

For sykepleierutdanningens del er det vist at rundt 80—90 prosent av dem som tar utdanningen, blir i distriktet. Det er varslet aksjoner når studiestedene nå er vedtatt avviklet. Helgelandssykehuset HF er lokalsykehus og betjener en befolkning på ca.

Helgelandssykehuset Mo i Rana, Mo i Rana

Foretaket har hovedkontor i Mo i Rana og ledes av administrerende direktør, og består av tre sykehusenheter i henholdsvis Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. Hver av sykehusenhetene har en avdelingsdirektør som rapporterer til administrerende direktør.

Har du lest dette? Biltilsynet mo i rana

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana er inndelt i ni områder. Hver av seksjonene har separate døgnkontinuerlige vaktskift på spesialistnivå. Leder for Kirurgisk område er avdelingssjef som rapporterer til avdelingsdirektør. Kirurgisk område har en sengepost med 22 senger. Leder for Kirurgisk sengepost og seksjonsoverlege ved Ortopedisk seksjon rapporterer til avdelingssjef.

Sorptiv kjøling får flere kunder i Norge

Til det har Helgelandssykehuset litt over 3,1 milliarder kroner disponibel. Denne klart uttalte ambisjonen, og ikke minst ei så stor investering i regionen vår, burde være noe som kunne samle alle helgelendingene.

Les også: Naprapat mo i rana

I denne fasen av utforminga av framtidas Helgelandssykehus, er det likevel vanskelig å se at det vil skje. For i det øyeblikket administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir si investeringsinnstilling til fredagens styremøte ble kjent, hevet røstene seg om at det ikke bør brukes en milliard kroner på sykehuset i Mo i Rana.

Gunnlaugsdottir har foreslått å investere en milliard i oppgradering av sykehusbygg her.

I tillegg 1,6 milliarder i Sandnessjøen og omegn, samt 525 millioner kroner til psykisk helsevern i Mosjøen. Ikke bare Nordlys, men en lang rekke medier og andre som uttaler seg, har en tendens til å nevne Tromsø og Bodø som byene i nord, i beste fall også Alta, Harstad, Narvik og Mo i Rana, og i nødsfall tas også Kirkenes, Hammerfest og Mosjøen med.

Men sjelden og aldri Finnsnes og Senja, selv om kommunen med 15.

Foto: Marie Bråthen Dersom man skal ta masteroppgaven fra de to studentene i Harstad på alvor, bør man altså satse på utvikling av by- og regionsentre.

Det har sikkert noe for seg, men som vi vet: En hver by er avhengig av et sterkt omland. Det hersker vel neppe noen tvil om at nærheten til Midt-Troms er en stor styrke for Tromsø — vi kan faktisk dra det så langt at Tromsø er helt avhengig av vår region.

"Sykehuset i Mo i Rana kan bli en del av Nordlandssykehuset"

Vi sender ungommer dit for å studere, vi handler der, vi benytter kultur- og utelivet, og ikke minst sykehuset og andre offentlige tjenester. Og Finnsnes er helt avhengig av resten av Senja og Midt-Troms for å være oppegående som by.

Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn.

Helseministeren landet dermed på samme konklusjon som styret i Helse nord kom til da det behandlet saken like før jul i fjor. Høie vedgikk at det har vært en vanskelig beslutning. Vi må gjøre en avveining om hva en synes vil tjene befolkningen på Helgeland best, sa han.

SYKEHUSET MO I RANA Relaterte emner

Debatt: Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Statistikk kan være krevende. Det er flere måter å presentere dette på. Her må det i tillegg alltid tas forbehold når slikt skal fortolkes. I noen tilfeller kreves det også en spesiell kompetanse for å kunne gjøre det, for eksempel innenfor medisinsk statistikk. En slik kompetanse er noe som de fleste av oss i utgangspunktet ikke har.

SYKEHUSET MO I RANA Kommentarer:
Redaktør på Sykehuset mo i rana
Granli fra Haugesund
Se over min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Messer werfen. Jeg har lyst lese romaner innad.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
SISTE ARTIKLER
booked.net