Altinn Støtteordninger

  1. Mer om
Altinn Støtteordninger

Altinn Støtteordninger StøttetKoronaviruset (covid-19) og din virksomhet. Her finner du aktuelle tema knyttet til koronasituasjonen. Les mer på lenkene nedenfor: Støtteordninger Flere sider om støtteordninger. Vis/skjul innhold Eksport og import. Import · Eksport · Eksport og import temaside. Vis/skjul innhold Avvikling, sletting og Søker du støtte vil det normalt være krav til at du har en viss egenkapital. Størrelsen på egenkapitalen kan være Tilskudd, støtte og erstatning. Se også oversikt over støtteordninger under Starte og drive bedrift. Godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for støttetildelinger over 500 000 euro

Building a business that will last separates me from the opportunist, and is an investment in my brand and my future. Surviving is succeeding, and each day that goes by makes it easier still for me to reach my goals.

Samlet oversikt over støtteordninger

I pledge to know more about my field than anyone else. I will read and learn and teach. My greatest asset is the value I can add to my clients through my efforts. I realize that treating people well on the way up will make it nicer for me on the way back down.

My reputation will follow me wherever I go, and I will invest in it daily and protect it fiercely. I realize that others are rooting for me to succeed, and I will gratefully accept their help when offered.

Legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo

Der kan du søke om støtte til etablering av bedriften i løpet av de første fem årene du driver virksomhet, men du kan også få støtte hvis bedriften din er eldre enn fem år og starter et nytt prosjekt som bidrar til nyskapende aktivitet. Skal du starte et enkeltpersonforetak?

Conta har siden oppstarten hjulpet 14 000 personer å starte for seg selv.

I relasjon: Skattekort 2019 altinn

Fyll ut et enkelt skjema, så ordner vi med registrering i Brønnøysundregisteret — helt gratis! Start enkeltpersonforetak i dag.

Finansiering Rjukan Næringsutvikling AS

Støtteordninger for spesifikke bransjer Det finnes også muligheter for å få oppstartsstøtte til spesifikke bransjer. Altinn har en oversikt over alle offentlig støtteordninger for næringsdrivende. Kapitalen skal dekke kostnader under oppstart og driften før du tjener penger, og er en sikkerhet hvis noe skulle skje med bedriften din.

I tillegg til 30 000 kroner i aksjekapital, betaler du 5 750 kroner 2020 til Brønnøysundregisteret for registrering av selskapet.

Koronaviruset: for næringslivet

Fyll ut et enkelt skjema, så ordner vi papirene til Brønnøysundregistrene uten ekstra kostnader! Start aksjeselskap i dag eller les mer om hvordan starte bedrift. Siden du trenger litt kapital for å opprette et AS, kan det være lurt å få en oversikt over hva slags støtte som finnes for deg som er i oppstartsfasen. Les mer om hvordan du kan spare penger når du starter et selskap.

Start aksjeselskap med flere eiere I motsetning til i et enkeltpersonforetak hvor man eier bedriften privat, kan man være flere eiere i et aksjeselskap.

NAV — Dagpenger i etableringsfasen Utbetaler dagpenger i inntil 12 mnd i etableringsfasen. Dette forutsetter at du allerede har søkt om og fått innvilget dagpenger i forkant. Før NAV kan få avgjort søknaden din om støtte i etableringsfasen er det i all hovedsak to ting du må gjøre: 1.

Fylle ut skjema « Søknad om dagpenger eller arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet «. Innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene.

Kort om bagatellmessig støtte Bagatellmessig støtte er av et omfang som ikke anses å påvirke konkurransen eller handelen mellom EØS-landene, og defineres derfor ikke som statsstøtte etter EØS-avtalen art.

Bagatellmessig støtte er knyttet til foretak og ikke prosjekt. For hver ny tildeling av bagatellmessig støtte er det nødvendig å fastsette samlet bagatellmessig støtte tildelt til foretaket i vedtaksåret og de to foregående regnskapsårene. Alle søkere skal derfor legge ved et egenerklæringsskjema som viser all bagatellmessig støtte innvilget i denne perioden. Vi gjør oppmerksom på at det er innvilget støtte som er avgjørende uavhengig av når faktisk støtten har blitt utbetalt.

Finansiering og støtteordninger

Dokumentasjon på utgiftene må legges ved kravet. Ekspertens rapport Eksperten skal skrive en rapport som beskriver årsaken til sykefraværet, og foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid.

Arbeidsgiveren skal sende en kopi av rapporten til NAV med forside fra nav. Arbeidstakerens personvern Arbeidsgiveren og arbeidstakeren bør sammen utforme og bestille oppdraget til eksperten. Arbeidsgiveren har ansvar for å ivareta arbeidstakerens personopplysninger.

ALTINN STØTTEORDNINGER Relaterte emner

Legater til økonomisk vanskeligstilte består av fire legater: barnelegat, eldrelegat, sykdomslegat og sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte. Frist for å søke Utsatt til 9. Kort om legatene Sammenslåtte legater til økonomisk vanskeligstilte i Oslo består av fire legater: Barnelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte barn under 18 år. Eldrelegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte over 60 år. Sykdomslegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte på grunn av sykdom, ulykke eller funksjonshemming. Sosialegatet gir støtte til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier.

ALTINN STØTTEORDNINGER Kommentarer:
Forfatter på Altinn støtteordninger
Lystad fra Moss
Se over min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Feuer Poi. jeg elsker lese om Norge sakte.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
SISTE ARTIKLER
booked.net