Lichen Hudsykdom

  1. Mer om
Lichen Hudsykdom

Lichen Hudsykdom PersonvernLichen sclerosus er en kronisk, oftest kløende, hudlidelse som spesielt rammer huden i underlivet. Huden på resten av kroppen er sjelden angrepet Hva er lichen sclerosus et atrophicus? Dette er en hudlidelse i skrittet hos kvinner. Unntaksvis kan tilstanden også forekomme andre steder på kroppen Lichen planus eller lichen ruber planus er en vanlig forekommende, langvarig og ofte sterkt kløende hudlidelse som i det tidlige Lichen sclerosus er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som hyppigst forekommer hos voksne kvinner, men som også kan ramme menn og barn Lichen sclerosus (LS) er en kronisk hudsykdom som kan gi plager særlig i underlivet (genitalområdet) hos både kvinner og menn. Sykdommen er vanligere hos

Tacrolimus Versus Clobetasol Propionate i behandling av Vulvar Lichen Sclerosus

Rød-hvite forandringer i slimhinnen. Kan være reaksjon på fødemidler, medikamenter, tannproteser eller tannfyllingsmaterialer. Jernmangel, vitamin B12-mangel og folinsyremangel. Slimhinneblødninger ved trombocytopeni eller -pati eller andre tilstander med økt blødningstendens. Ved leukemi kan det også være gingival hyperplasi, ulcerasjoner og nekroser. Ofte er det irritasjon og kløe, og eventuelt svie og sårhet som kan hemme seksuallivet. Behandlingen er i første omgang sterke lokale kortisonkremer, vanligvis gruppe 4.

De fleste pasientene reagerer tilfredsstillende på sterke kortisonkremer. Bakgrunnen for dette er ikke kjent. Symptomene Symptomene er utbrudd av noen millimeterstore knuter med et typisk utseende.

Papuler Wikipedia

Knutene er mangekantede, flate, blårøde til fiolette, ofte med en grålig, voksaktig overflate. Behandling del 2 Relevante kliniske studier 1 klinisk studie er åpen for rekruttering.

Sammen med legen din kan du vurdere om en klinisk studie er aktuelt for deg. Oslo universitetssykehus. Det er også viktig å være oppmerksom på at blemmer i munnslimhinnen brister lett og kan etterlate erosive sårflater som eneste funn. Biopsier til vanlig histologisk undersøkelse og immunfluorescens tab 1 spiller da en viktig rolle. Hudbiopsi er en teknikk som beherskes av de fleste leger. Biopsering med hudstanse 4 mm eller større gir oftest et godt resultat.

Biopsi fra munnslimhinne utføres oftest av spesialister i kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral medisin og kirurgi, periodonti eller øre-nese-halssykdommer.

Biopsier til immunfluorescensundersøkelse må sendes som ferskt vev og etter spesielle rutiner. Behandlingen ved sykdommer i munnslimhinnen er oftere enn ved hudsykdommer rent symptomatisk. På det norske markedet finnes kun ett lokalt steroidpreparat som er ment for bruk ved orale lesjoner Kenacort-T munnsalve.

Behandlingsalternativer for Lichen scerosis og Lichen planus

Alvorlig inflammatorisk sykdom som affiserer munnslimhinnen indiserer ofte bruk av systemiske immunmodulerende eller immunsuppressive medikamenter. Ettersom diagnostikk og behandling av tilstander som affiserer hud og munnslimhinne, ofte er krevende, og siden mange av sykdommene er sjeldne, er det ønskelig at spesielt interesserte og kompetente spesialistmiljøer tar hånd om slike pasienter.

I tillegg til at nær kontakt mellom kliniker og patolog er essensielt, er dette et område som ligger vel til rette for et samarbeid mellom medisinske og odontologiske spesialiteter. Clinical pathologic correlations. Louis, MO: Saunders, 2003. London: Blackwell Science, 1998. Hereditäre Blasen bildende Hauterkrankungen.

Hautarzt 2004; 55: 920 — 30. Oral pemphigus vulgaris. A review of the literature and a report on the management of 12 cases.

Diseases of the skin. Oral manifestations of systemic disease. London: Baillière Tindall, 1990. Autoimmune bullous dermatoses: a review. Am Fam Physician 2002; 65: 1861 — 70. Paraneoplastic pemphigus: a review of the literature. Oral Diseases 2000; 6; 208 — 14. The first international consensus on mucous membrane pemphigoid. Arch Dermatol 2002; 138: 370 — 9. Molecular biological aspects of acquired bullous diseases. Crit Rev Oral Biol Med 1998; 9: 162 — 78.

Dermatitis herpetiformis Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123; 3234 — 6. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, and erythema multiforme.

Arch Dermatol 1993; 129: 92 — 6.

LICHEN HUDSYKDOM Relaterte emner

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning Henvisning Utredning Utredning Vi stiller diagnose ved å ta en gynekologisk undersøkelse i lett narkose med vurdering av svulstens størrelse. Lymfeknuter i lysken blir også undersøkt. Det blir tatt en vevsprøve biopsi av svulsten, og det blir tatt en celleprøve fra livmorhalsen. Det blir gjort en grundig undersøkelse av slimhinnene i de ytre kjønnsorganene med et optisk instrument kolposkopi. Tilleggsundersøkelser for å kartlegge sykdomsutbredelse før en bestemmer behandlingen: CT eller MR av magen og bekkenet Røntgen av lungene Behandling Behandling del 1 Etter at du er ferdig utredet for din sykdom vil du bli informert av lege om hvilken behandling du skal få.

LICHEN HUDSYKDOM Kommentarer:
Redaktør på Lichen hudsykdom
Evjen fra Kristiansand
Siste nytt: min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Arena-Fußball. jeg er glad i lese om Norge skjelven.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net