Salangselva

  1. Mer om
Salangselva

Salangselva Stor gaveContent [hide]

Salangselva (også kalt Salangsdalselva) er ei elv i Salangen og Bardu kommuner i Troms og Finnmark. Den renner nordover gjennom Salangsdalen i Bardu og Norges beste sjøørret-og sjørøye-elv. Gunhild Okstad i Salangselva Fellesforvaltning og Tor Arne Chruickshank på Elvelund Camping er svært godt fornøyd med Salangselva er ei elv i Salangen og Bardu kommuner, Troms og Finnmark fylke. Den kommer fra Isvatnet (801 meter over havet SALANGSELVA: Salangselva var for noen år siden Norges beste sjørøye-vassdrag, og holder i tillegg en real stamme med laks og stor sjøørret Sorg etter at kvinne (22) havnet i stri foss og døde: – Ufattelig trist. To kvinner badet i Salangselva på et badedyr da den ene ble dratt ned

Derfor er Vadvetjåkka nasjonalpark opprettet på svensk side.

På norsk side ligger Rohkunborri nasjonalpark. Etter samløp med Raudalselva som kommer fra Raudalsvatnet i vest og Budalselva fra øst, tar hovedelva navnet Salangselva. Fjærmygglarver var mest tallrike gruppe, men det var godt med steinfluer.

Øverste stasjon hadde noe færre arter, men antall individer innen hver art var høyere.

Kvinne omkom etter ulykke i Salangselva

Den økolo-giske tilstanden på begge stasjonene er klassifisert som god. Han var lærer på ungdomsskolen mens hun var elev der. Det er ufattelig trist at hun har gått bort så tidlig, sier Heimdal til NRK. Hun ble hentet opp og sendt til UNN med luftambulanse.

Det var to personer på et flytedyr i elva. Det var to personer på et flytedyr i elva. Flytedyret veltet og begge falt ut i elva.

Fem kilometer ned elven Nordlys skriver at Kine, søsteren og en tredje person kjørte oppover veien langs Salangselva. Ved et rolig område i elven skal de ha bestemt seg for å ta et kveldsbad med et flytedyr.

Et spennende vassdrag

Det er imidlertid for tidlig å si om dette skyldes restaureringsarbeidet som ble gjen-nomført i perioden 2006-2008. Utsetting av et betydelig antall røye hvert år i områ-det bidrar til en lokal fiskeressurs i området, men kompliserer samtidig muligheten for direkte å kunne måle effektene av restaureringen på denne arten. Selv om vekst- og fødeforholdene i Storørameanderen er tilsynelatende meget gode, og tro-lig bedre etter restaureringen, er dødeligheten trolig fortsatt meget høy her for beg-ge artene, særlig som følge av predasjon fra mink og laksand.

Last ned også: Hvit russedress

SALANGSELVA Relaterte emner

SINTEF Energi, 2016 Sammendrag Til tross for bygging av laksetrapper i Salangselva fra 1930-tallet har det foreløpig ikke etablert seg en permanent og livskraftig bestand av laks oppstrøms trappene. Observasjon av laks og ikke minst sjøørret ovenfor trappene indikerer at fisken vandrer forbi. Dette, samt et stort innslag av rømt oppdrettslaks og en generelt svak bestand av laks nedstrøms trappene kan bety at problemene hos elvas laksebestand også skyldes andre faktorer enn laksetrappene. Det er likevel ikke tvil om at de i alt 6 trappene representerer vandringshindringer for fisken, delvis pga. På en befaring i juni i år ble alle trappene besiktiget. Funksjon og tilstand ble vurdert visuelt ut fra forholdene på befaringsdagen.

Salangselva
SALANGSELVA Kommentarer:
Forfatter på Salangselva
Johannesen fra Finnsnes
Se min andre nyheter. En av mine hobbyer er Schmuckherstellung. Jeg nyter lese romaner alvor.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net