Visma Akershus Feide

  1. Mer om
Visma Akershus Feide

Visma Akershus Feide EnkelTilrettelegging på eksamen; fratrekk av fravær. Hvordan får elever tilgang til VIS? Som elev i Viken logger du inn på VIS med din Feide-konto Visma InSchool-appen for lærer og elev. Som lærer kan du sjekke timeplanen din enkelt via mobilappen! I tillegg, kan du føre fravær for dine undervisningstimer Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte skole. Feide logg inn for ansatte. Slik som beskrevet øverst på siden, bruker du Feide-support for elever, studenter og ansatte. Er du en Feide-bruker og har problemer med innlogging? Finn kontaktinfo til din lokale brukerstøtte Feide i Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune (AFK) benytter Feide (Felles Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er

Innhold Digirom Office 365 O365 er en samling nettbaserte tjenester. Vår O365-plattform har fått navnet Digirom. Alle elever og ansatte i skolene i Eidsvoll, og våre samarbeidskommuner i Gardermoregionen, benytter Office 365 for samarbeid, produksjon og kommunkasjon.

Nytt skoleadministrativt system

Office 365 kan benyttes på alle enheter som PC, Mac, mobil og nettbrett. Dette kan ta noe tid, og vi ber deg ta kontakt med din skole dersom appen ikke er klargjort for din skole.

Kommer du ikke inn i Visma Flyt Skole? Du må aktivt samtykke til at denne informasjonen skal sendes.

Dersom du ikke samtykker kan du ikke benytte tjenesten. Heggheim med god plassering i Fysikk OL og kvalifisering til neste runde.

Paulsen og Betsy Flatekvål med gode prestasjoner og deltagelse i Biologi OL, og kvalifisering til neste runde. Dette betyr gult nivå for skolene De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge.

Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand. I Visma InSchool er vi vårt ansvar bevisst, og du kan være trygg på at dine data blir godt tatt vare på av oss her i Visma. Les mer om hvordan vi jobber med datasikkerhet i Visma InSchool Brukervennlighet i Visma InSchool Visma InSchool rulles ut til alle offentlige videregående skoler i Norge, og når utrullingen er ferdig vil vi ha flere hundre tusen brukere!

Skolene i Nes

For at alle brukerne skal kunne benytte seg av løsningen på best mulig måte, er vi avhengig av at Visma InSchool er brukervennlig - både for skoleledelse, administrasjon, lærere, elever og foresatte.

Derfor jobber vi kontinuerlig med å innhente tilbakemeldinger fra brukerne våre! Hva betyr Visma InSchool for deg som sluttbruker? For skoleleder Som skoleleder vil arbeidsoppgavene dine være samlet i Visma InSchool, slik at du effektivt kan drifte din skole.

Feide i Akershus fylkeskommune

Tidkrevende prosesser som produksjon av fagdokumentasjon og vikarhåndtering løses enkelt og oversiktlig, og dataene gjenbrukes i de ulike prosessene. Du har til og med muligheten til å få timeplanen lagt automatisk!

Skoleårsplanlegging Skoleårsplanleggingen er sentral i Visma InSchool, og timeplanen er hjertet i hele systemet. Dataene som følger av en publisert timeplan gjenspeiles hos elever og ansatte, og alt fra vikarhåndtering og lønn til prøveplan bygger videre på disse dataene. Her henger alt sammen for å sikre best mulig kvalitet på dataene dine! Ikkje tid nok Sjølv om Visma etter sigande har hundre personar som jobbar kontinuerleg med reparasjonsarbeid, tek me til orde for å utsette innføringa i Rogaland.

Representantar frå Visma seier at dei har ti månader til å rette opp feil før neste utrulling.

Videregående skole Visma InSchool

For at systemet skal kunne takast i bruk av lærarar og elevar neste haust, er det ein føresetnad at skuleleiarane bruker det i planleggingsarbeidet for neste skuleår, eit arbeid ein vanlegvis startar tidleg på nyåret om ikkje før. Så lenge ein ikkje på nokon måte kan vise til ei vellukka pilotering, vurderer me det som for tidleg å innføre systemet i Rogaland allereie nå.

Hausten 2020 kjem også fagfornyinga der ny overordna del og nye læreplanar i faga skal setjast ut i livet.

VISMA AKERSHUS FEIDE Relaterte emner

Aktuelt Nytt administrasjonssystem Frå skuleåret 2020-2021 vert det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool VIS innført ved alle vidaregåande skular i Rogaland. Målet med VIS er å legge til rette for å møte skulen sine framtidige behov ved å fornye, forenkle og forbetre arbeidsdagen til elevar, lærarar og skuleadministrasjonen legge til rette for kommunikasjon mellom skulen og heimen digitalisere skuleadministrasjon — gi meir elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt gi oversikt over at elevane har fått den opplæringa dei har krav på VIS vart innført i Akershus i 2019 og vert teke i bruk i Viken, Rogaland og Innlandet i løpet av 2020. Systemet skal etter kvart verte innført i alle fylkeskommunar i landet, samt Oslo kommune. Tilgang for elevar Ved skulestart får nye elevar ein SMS med informasjon om å aktivere sin brukar. Vg2- og Vg3-elevar nyttar same brukarkonto som dei i si tid fekk oppretta.

VISMA AKERSHUS FEIDE Kommentarer:
Forfatter på Visma akershus feide
Nystad fra Hamar
Jeg har lyst utforske norske bøker heldigvis. Se gjennom min andre innlegg. Jeg elsker absolutt finswimming.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net