Taksvale

  1. Mer om
Taksvale

Taksvale NaturTaksvale er en spurvefugl i svalefamilien, og en av tre svalearter som hekker i Norge. Den regnes som en langdistansetrekkfugl. De to andre artene er låvesvale og sandsvale. Av disse er det bare taksvalen som har hvit gump, og den er derfor lett Taksvalen er en typisk kolonihekker hvor flere par hekker sammen. Dette kan gjerne være fra 2 til 50 par, men kolonier på flere hundre reir er Taksvale (Delichon urbicum) er en spurvefugl i svalefamilien (Hirundinidae), og en av tre svalearter som hekker i Norge Hekkebiologi: Taksvalen bygger reir av fuktig jord som den plukker opp med nebbet fra bakken. Reiret fester den på vertikale flater under takskjegget på hus Fungerer også på din mobiltelefon

Nettstedet for fjell og bygd, natur og folk, Sollia og Rondane

Ofte blir et nytt kull lagt en ukes tid etter at ungene i det første kullet forlot reiret. Ungene i dette kullet forlater som regel reiret i løpet av august. Andelen av parene som starter to kull avtar mot nord. Trolig er hekkeresultatet hos oss noe dårligere på grunn av værforholdene.

Trekkforhold Taksvala trekker sørover på bred front fra slutten av august. De siste fuglene forlater oss i løpet av september.

taksvale (lagopodum)

Heilt eller delvis albinisme opptrer iblant, fjøra kan då vere heilt kvite, eller dei til vanleg kvite partia er unormalt store. Litteraturen beskriv blant anna individ der berre hovudet har den vanlege farga medan resten av kroppen er dekt av kvite fjør, eller eksemplar der høgre vengefront, oversida av vengene og svingfjøra er kvite. Sameleis er vengene brunleg farga og utan glans. Strupen og sidene har grå fjør. Den største skilnaden er den grå gumpen hos ungfuglane — hos vaksne er den kvit.

Dei mørkeblå fjøra med kvite spissar gjev ungfuglen ein flekkete utsjånad.

I relasjon: Online fa

Nyklekte taksvaler er dunete og gråkvite på lèt. Eldre reirungar er dekte av kvit dun.

Taksvale Wikipedia

Flukt og snøggleik i lufta Flygande taksvale Foto: Malene Thyssen Film av taksvale Taksvaler flyg ikkje like hurtig som låvesvaler, og har ein meir flagrande flukt avbrote av lengre fasar i glideflukt.

Særmerkt for jakta er hyppige, brå stigningar med raske vengeslag. Gjennomsnittleg vengeslagfrekvens hos taksvaler er 5,3 slag i sekundet, medan det tilsvarande for låvesvaler er 4,4 slag. Sjølv om ho kan flyge nede ved pløyande traktorar eller beitande kveg for å snappe insekt som er støkte opp, er den gjennomsnittlege flygehøgda i hekkeområdet 21 meter, og i vinterområdet heile 50 meter over bakken.

Anagram av TAKSVALE i Wordfeud

I det norske hekkeområdet finst to andre svaleartar, sandsvale og låvesvale, begge er lette å skilje frå taksvalene. Sandsvalene er den minste av dei europeiske svaleartane. Oversida er einsfarga mellombrun, undersida kvit med eit brunt band over brystet og stjerten er berre svakt kløfta. Hos låvesvalene er oversida av kroppen blåsvart med metallisk glans og samanlikna med låvesvalene er dei ytre fjørne i stjerten mykje lengre, hovudet har eit blåsvart band, og strupen og panna er kastanjeraud.

Det hekkar ein fjerde svaleart i Europa: i bratte fjellvegger i Sør- og Mellom-Europa finn ein klippesvala som minner om ei forstørra sandsvale, men som til skilnad frå sandsvala har ein beint avskoren stjert heilt utan kløft.

Stemme To unge taksvaler i reiret Foto: Claus Ableiter Taksvaler er ein snakkesalig fugl, spesielt ved hekkeplassen. Oftast kan ein høyre ein låg, plaprande kvitring som ikkje er så variert eller melodiøs som hos låvesvala. I flukt eller under innflyging til reiret kan ein oftast høyre tritri eller driddrli.

Taksvale Fotografi, Bilder

Kontaktlyden er ein hard trieer eller chirrp. Dette ropet brukar dei også i vinterområdet.

Alarmropet er ein skarp tsier eller tseep. Taksvalen er en typisk koloni hekker hvor flere par hekker sammen. Dette kan gjerne være fra 2 til 50 par, men kolonier på flere hundre reir er registrert. Ofte er det kun noen få centimeter mellom hvert reir. Forflytning: Taksvaler er trekkfugler som holder til i tropisk Afrika om vinteren.

Enkelte flyr også helt til den sørlige delen av Afrika. Der bygger den et reir kitta sammen av leire og vann.

Jeg har også sett at taksvaler kan bygge reir på ferger som går i faste ruter fram og tilbake over en fjord. I hekkeområdene består i tillegg dietten av stor mengder bladlus, som også reirungene fores med til de blir store. Vanligvis består koloniene av 5-10 par.

Reiret plasseres på vertikale flater på husvegger, broer, bergvegger, og lignende, helst under et overheng.

Reir har også blitt bygd på trafikkerte ferjer på vestlandet. På en ferge som brukte åtte timer på 24 km mellom København og Malmø hekket et par på en bjelke like innom baugporten, på en annen dansk fergestrekning på 45 min hekket inntil ni par samtidig over en periode på 10 år.

Reiret mures sammen av jord og leire, og har bare et lite flygehull til reiråpning. Pause under reirbygginga Innvendig fores reiret med strå og fjær. En ukes tid senere er ungene selvstendige, og noen av taksvalene begynner på et nytt kull.

TAKSVALE Relaterte emner

Taksvale som samler våt leire til reirbygging. Ho hilste meg blidt i glede over sol og noe bedre temperatur. Nytt låvetak ble inspisert av oss begge. Den hekker over det meste av landet, men er absolutt mest vanlig i Sør-Norge. Den mangler i kystområdene i de nordligste fylkene.

TAKSVALE Kommentarer:
Forfatter på Taksvale
Nordal fra Alta
jeg liker dele interessante nyheter muntert. Bla gjennom min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Dominosteine.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net