Subklinisk Hypertyreose

  1. Mer om
Subklinisk Hypertyreose

Subklinisk Hypertyreose ØkeBegrepet ”subklinisk hypertyreose” brukes hvis thyreoideastimulerende hormon er supprimert, nivået av fritt tyroksin (og eventuelt fritt Subklinisk hypotyreose – også kalt latent hypotyreose eller mild hypotyreose - er en tilstand hvor stoffskifteprøvene ligger på grensen til for lavt Autoimmun hypertyreose (Graves' sykdom eller Basedows sykdom) er den vanligste Det gjelder også ved subklinisk hypertyreose (hvor TSH er Sist revidert av: Ingard Løge Subklinisk (eller latent) hypotyreose er tilstand med TSH-konsentrasjon over Subklinisk hypertyreose (TSH under referanseområdet og normal fritt-T3 og

TSH kan være høy hos nyfødte, men faller etter få dager.

Utgave 7

I barnealder er TSH normalt litt høyere enn hos voksne. Det skjer så et gradvis fall mot voksen alder. At øvre grense også for hormonene FT4 og FT3 kan være noe høyere, tyder på at thyreostaten er stilt noe høyere hos barn. Det fører for langt å gå i detalj mht.

På den annen side vil FT3 kunne være viktig ved utredning av en hyperthyreose, særlig i de tilfeller der det kan sees en isolert stigning av T3, ikke av T4. TSH har fått en viktig betydning både ved utredning av en mulig hypo- og hyperfunksjon.

Substitusjonsbehandling thyroksinbehandling av hypothyreose Ved behandling av primære hypothyreoser vil siktemålet være at TSH skal være innenfor referanseområdet. Dette er typisk for toksiske knutestruma og enkeltknuter.

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Behandling Behandlingen krever nøye vurdering av det enkelte tilfelle. Det står prinsipielt tre behandlingsmetoder til disposisjon: kirurgisk behandling behandling med radioaktivt jod Kirurgisk behandling Kirurgisk behandling velges ofte hvis struma er stort og gir trykksymptomer fra luftrøret og vokser ned i brystkassen. Kirurgisk behandling kan gi rask og god effekt, men den kan også gi komplikasjoner.

Det er ikke alltid helt enkelt å vite hvor meget av kjertelen som skal fjernes. Det kan oppstå en nerveskade, som igjen kan influere på stemmebruken. Før operasjonen behandles gjerne pasienten med medikamenter for å få stoffskiftet ned, og eventuelt for å få kjertelen til å skrumpe og til å ha mindre tendens til å blø under inngrepet.

De mest brukte medikamenter er de såkalte tiamidtyreostatika, som virker ved å hindre dannelse av hormoner i skjoldbruskkjertelen. Hej Martine "ikke noe å gjøre noe med" kan meget vel ende med at blive en bedre løsning end at blive behandlet for, for højt stofskifte alene pga. Men selv om det nok alligevel ender med hypothyreose hos dig - pga. Når man har disse høje TPO-antistoftal, allerede ledsaget af så mange symptomer, er sygdommen i udbrud og chancer for at blive "nøjagtig som før", selv med tidligt behandling - er små.

Motsatt argumenterer andre med at lavgradig subklinisk hypotyreose uansett ikke skal ha rutinemessig behandling, og at senkning av øvre referanseområde derfor er lite hensiktsmessig 11. Når det gjelder intraindividuelle variasjoner, altså variasjon hos en og samme pasient, vet vi at TSH, som mange andre hormoner, har en cirkadian rytme, det vil si at nivået varierer gjennom døgnet 20-22.

Studier har vist at TSH har et toppnivå mellom midnatt og tidlig morgen, og et bunnivå nadir på ettermiddag til tidlig kveld. Denne cirkadiane rytmen er også observert hos pasienter med subklinisk hypotyreose og hos pasienter som får substitusjonsbehandling med levotyroksin 23-25. I en oversiktsartikkel fra 2003 drøftes signifikansen av intraindividuelle variasjoner i TSH som følge av cirkadian rytme samt variasjoner som følge av årstid.

Thyreoideastimulerende hormon (s/p)

Forfatterne konkluderer med at den individuelle variasjonen i både T3, T4 og TSH er lav hos friske individer sammenlignet med bredden på referanseområdene, og at nettopp referanseområdene er såpass brede som de er på grunn av disse variasjonene 10. Samtidig understreker forfatterne at disse brede referanseområdene kan være et hinder fra å oppdage mindre avvik fra normalen hos et individ når man ikke kjenner vedkommende sine normalverdier.

Flere mindre studier de senere år har undersøkt sammenhengen mellom prøvetakingstidspunkt for TSH og klassifisering av pasienter. En studie fra 2013 inkluderte 20 pasienter med subklinisk hypotyreose og 22 pasienter under behandling med levotyroksin for manifest hypotyreose.

Studiedeltakerne fikk målt TSH mellom kl.

Endret referanseområde for TSH

Forfatterne fant en statistisk signifikant nedgang i TSH-verdi på ettermiddagen hos begge grupper, noe som medførte at halvparten av de subklinisk hypotyreote, vurdert ut fra prøver tatt på morgenen, ble definert som eutyrote ved prøvetaking mellom kl. En studie publisert i 2015 med 198 friske forsøkspersoner fant klar nedgang i TSH-verdien både etter matinntak samt når man ventet til formiddagen med å ta prøven sammenliknet med fastende morgenprøver mellom kl.

Forfatterne konkluderer med at prøvetakingen bør standardiseres, og at referanseområdene trolig burde vært justert ut fra prøvetakingstidspunkt 27. Andre, nyere studier har funnet tilsvarende funn 28, 29, og man kan stille spørsmålstegn ved om dette kan ha konsekvenser for pasienter hvor små variasjoner i TSH anses viktige, for eksempel gravide og pasienter med subklinisk hypotyreose 27, 29.

Hos pasienter med avvikende døgnrytme, for eksempel grunnet skiftarbeid, forventer man å se forskjøvet mønster av TSH-verdi gjennom døgnet 11. For øyeblikket er påvirkningen av subklinisk hypertyreoidisme på bein fremdeles ikke avgjørende.

Det er ingen positiv rapport om effekten av subklinisk hypertyreose på skjelettmetabolismen hos kvinner og menn før fødsel, og gjennom storstilt statistisk analyse trekkes en lignende konklusjon at mengden av TSH-hemmer L-T4 gjør postmenopausal i stedet for overgangsalder. Beintettheten til tidligere kvinner har gått ned. Undersøke Subklinisk undersøkelse av hypertyreose 1.

Når TSH-nivået er lavere enn det påviselige nedre grensenivået, bør hypertyreoidisme mistenkes. Sidan subklinisk IMI er den vanlegaste grunnen til subklinisk mastitt, er det viktig for mjølkekvalitet, dyrevelferd og bondens økonomi at subklinisk IMI vert oppdaga og handtert så raskt og så godt det lar seg gjera. Fleire sensorar i bruk på gardane Det er ei utfordring at laboratorie-undersøking av mjølkeprøver for å oppdaga subklinisk IMI er både tidkrevjande og kostbart.

Utfordringa med denne tilnærminga er at det er moderat samanheng mellom SCC og subklinisk IMI, og at tida mellom analyse av SCC frå prøver tekne i samband med mjølkeveging, er for lang til å predikera framtidige episodar av IMI. Dei siste åra har det vorte utvikla fleire sensorar til bruk på garden for å oppdaga IMI. Det kan ta flere måneder fra pasienten er blitt eutyreot og til TSH ikke lenger er supprimert.

Se Thyreoideafunksjonen. Tilstedeværelse av autoantistoffer kan føre til komplekser med høy molekylvekt makro-TSH, som kan gi uventede høye verdier av TSH.

SUBKLINISK HYPERTYREOSE Relaterte emner

Et dårlig kosthold vil bare bety en ekstra belastning på en kropp som allerede sliter. Det som er et sunt kosthold for de fleste vil også være et sunt kosthold for dem med stoffskiftesykdom. Denne artikkelen handler imidlertid ikke om hva som er de generelle prinsippene for et sunt kosthold, men om det er spesielle hensyn stoffskiftepasienter her er kun hypotyreose omtalt trenger å ta når det gjelder deres kosthold. To hovedkategorier kan være av interesse å gjennomgå i den forbindelse: mineralinntak, og inntak av stoffer som kan hemme funksjonen av skjoldbruskkjertelen goitrogener. Mineralinntak Ett mineral er særlig viktig for skjoldbruskjertelfunksjonen: jod. Jod inngår i stoffskiftehormonene T3 og T4, og dannelse av stoffskiftehormoner er ikke mulig uten jod. Jodmangel er et stort problem i visse deler av verden der jordsmonnet er fattig på jod og det importeres lite matvarer som er jodrike.

Subklinisk Hypertyreose
SUBKLINISK HYPERTYREOSE Kommentarer:
Forfatter på Subklinisk hypertyreose
Thomsen fra Bergen
jeg er glad i lese tegneserier kjølig. Les også min andre nyheter. En av mine hobbyer er australischer Fußball.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net