Miljøstasjon Oslo

  1. Mer om
Miljøstasjon Oslo

Miljøstasjon Oslo LovendePilestredet park mobile minigjenbruksstasjon. Adresse: Pilestredet Park Adresse: Nordtvetveien Adresse: Romsås senter Her finner du tilbudene som gjør at vi sammen kan utnytte de best mulig Miljøstasjonen er alltid bemannet

Hvert nabolag har en fast kveld i uka hvor beboerne kan komme og levere blant annet elektronisk avfall, hardplast, klær og keramikk.

Ordningen startet allerede i 2012, og Oslo kommune er godt fornøyde med miljøstasjonene.

Referanser Castor Castor

Miljøstasjonen er alltid bemannet. Det er vanskelig å få tak i lokaler eller tomter i Oslo, så derfor fikk vi utviklet denne mobile løsningen, sier Marianne Wiker Stensland, seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo Kommune.

Brannfarlige batterier Selv om nordmenn stort sett er gode til å resirkulere elektronikk, viser plukkanalysene til kommunen at det fortsatt kastes EE-avfall i restsøppelet: EE-avfall inneholder mye miljøgifter, så det er klart at det er en av verstingene.

Batterier havner ofte i restsøppelet og litiumet i disse kan føre til branner. Det er nok mye uvitenhet som gjør at folk kaster batteriene rett i søpla, mener Wiker Stensland. Vi henter og mottar avfall for gjenvinning av materialer. Avfallet hentes hos husholdningene, og mottaket skjer i hovedsak på gjenbruksstasjoner, returpunkter og miljøstasjoner.

Matavfall fra husholdninger kastes i dag sammen med det vanlige søppelet og forbrennes, men alternativ behandling er under utredning.

Matavfall fra storkjøkkener samles inn og brukes til dyrefôr. Flasker, syltetøyglass, hermetikkbokser, brusbokser, kaviartuber og liknende leveres ved et av Oslos 300 returpunkter.

Glasset og metallemballasjen bør skylles før innlevering, og lokk og skrukorker tas av.

Både Fretex og UFF har utplassert tekstilbeholdere der brukbare klær kan leveres. Mange skolekorps o.

Dødsbo Oslo Vi tømmer, avvikler og vasker dødsbo australiaenred.com

Derfor må renovasjon gjøres på en slik måte at mulige konflikter med andre funksjoner på flyplassen reduseres. De ulike aktivitetene fra avfallskilde til sluttbehandling må derfor være koordinert og systematisert på en oversiktlig måte, og ansvaret for de ulike aktivitetene må plasseres på riktig sted. Gruvedriften har etterlatt seg to store dagbrudd som avfallet deponeres i.

Har du lest dette? Transportbolter vaskemaskin

Ryggraden i driften er svovelsyre fra Fredrikstad-bedriften Kronos Titan. Årlig genererer denne bedriften 200 000 tonn svovelsyre, som behandles på Langøya. Syra nøytraliseres flygeaske.

I denne prosessen produseres mineralet gips CaSO4 som er både mekanisk og kjemisk stabilt.

Avfall og gjenvinning

Mineralet er dessuten svært lite gjennomtrengelig for vann, slik at faren for utlekking forurensning er liten. Det er derfor mulig å blande inn annet uorganisk farlig avfall i gipsen.

Last ned også: Dal miljøstasjon

Overskuddsvann og nedbør passerer gjennom et renseanlegg før det slippes ut i Oslofjorden.

MILJØSTASJON OSLO Relaterte emner

Det er nettopp i denne situasjonen, og fordi det er høysesong for rydding i hus, hjem og hage, at folk reagerer på at de ikke kan sysselsette seg selv med å kaste ting, frakte og levere det til gjenbruk og gjenvinning. Stengningen av gjenbruksstasjonene har både i sosiale medier og i lokalmiljøene opprørt mange. Nestleder i bydelsutvalget i bydel Sagene, Jørgen Foss, mener gjenbruksstasjoner i nærmiljøet kan være en god og nødvendig løsning så lenge koronapandemien herjer i byen. Det vil føre til at folk beveger seg mindre rundt og over kortere avstander. Jørgen Foss, leder i Sagene Arbeiderparti, mener de lokale gjenbruksstasjonene burde prioriteres. Foto: Anders Høilund Vårrengjøringen er i gang De mange mindre gjenbruksstasjonene i Oslos bydeler vil fortsatt ha stengte dører, i hvert fall til over påske. Derfor etterlyser jeg en utendørsordning, sier Foss.

MILJØSTASJON OSLO Kommentarer:
Forfatter på Miljøstasjon oslo
Gravdal fra Narvik
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Aikido. Jeg nyter dele interessante nyheter delvis.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net