Oppholdstillatelse Kort

  1. Mer om
Oppholdstillatelse Kort

Oppholdstillatelse Kort Bli medSkal fornye Bestille nytt oppholdskort Hvis du har permanent oppholdstillatelse må du bestille nytt kort i god tid før det gamle kortet går ut Alle som har oppholdstillatelse i Norge, og ikke er EU/EØS-borgere skal ha et slikt kort Søke om oppholdstillatelse, fornye oppholdstillatelse, permanent opphold, registrere eøs-borger, opphold for arbeid og studier, bestille time for Oppholdstillatelse, hvor møter du opp, ventetid og saksbehandling, garantiskjema, besøksvisum, registrere, søke, oppholdskort, asyl, retur Alle som har oppholdstillatelse i Norge og er fra et land utenfor EU/EØS skal ha et oppholdskort. EU/EØS borgere skal ikke ha kort

Over 100 000 personer vil få dette innen to år. Dette betyr i praksis at utenlandske statsborgere som må fornye sine oppholdstillatelser, kan søke om kortet og få det i posten.

Permanent oppholdstillatelse

De som har gyldige tillatelser i dag, trenger ikke haste til politiet for å etterlyse det nye beviset. Nåværende tillatelse må gå ut på dato før kortet kan utstedes. Oppholdskortet skal ikke koste noe ekstra, men mister man det, må man ut med 300 kroner for å få et nytt bevis.

I den elektroniske verden kan du bruke BankID til å identifisere deg.

Vi utsteder nå BankID! Cultura Bank

BankID kan også brukes til å signere dokumenter og meldinger elektronisk istedenfor at du trenger å signere med kulepenn. For å kunne søke om permanent oppholdstillatelse, må du blant annet ha hatt midlertidig oppholdstillatelse i minst tre år.

Med permanent oppholdstillatelse har du et ekstra vern mot å bli utvist og du kan oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Midlertidig oppholdstillatelse må i utgangspunktet foreligge før innreise til Norge.

Bruk av førerkort fra land utenfor EU/EØS i Norge

Dette innebærer at søknaden må rettes fra utlandet og at innreise må avventes til søknaden er behandlet. Om du likevel oppholder deg i Norge, kan du få innvilget foreløpig oppholdstillatelse i perioden søknaden blir behandlet dersom det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget. Med unntak av flyktninger, er det et grunnvilkår om underhold og bolig for alle som søker om oppholdstillatelse i Norge.

Underhold stiller krav til selvforsørgelse, hvor søkeren skal være i stand til å klare seg økonomisk på egen hånd uten offentlig støtte.

Last ned også: Studentkortet junkyard

Slikt underhold må dokumenteres gjennom egne importerte midler eller fremtidig arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Kravet til underhold varierer etter hvilket grunnlag man søker om oppholdstillatelse på.

Europeisk helsetrygdkort

Oppholdstillatelsen gjelder kun så lenge vilkårene man søkte på vedvarer. Dersom forholdene endrer seg, kan UDI vurdere om de finner grunnlag for å tilbakekalle oppholdstillatelsen. Det kan da være aktuelt å søke om oppholdstillatelse på bakgrunn av et annet grunnlag.

Det kan også være en oversettelse i originalutgave fra førerkortmyndighetene i utstederlandet, fra en autorisert translatør i Norge, fra en oversetter knyttet til Tolketjenesten eller fra en underviser ved en offentlig godkjent institusjon. Det er utstedt av et land som ikke er tilsluttet Genève- eller Wienkonvensjonen, men det følger modellen i en av konvensjonene, eller EØS-modellen, og teksten på førerkortet er på engelsk, fransk eller tysk.

Hvis teksten er på et annet språk, må du i tillegg ha et internasjonalt førerkort etter Genève- eller Wienkonvensjonen.

Registreringsbeviset utstedes så fremt vilkårene for dette kan dokumenteres.

For en EØS- borger som ønsker å arbeide i Norge må personen kunne legitimere seg med godkjent ID-kort, samt fremlegge dokumentasjon på arbeidsforholdet ved for eksempel arbeidskontrakt. Skal de oppholde seg i Norge i mer enn 6 måneder, må de i tillegg søke om fødselsnummer ved å melde flytting til Norge.

Supplerende stønadsordning for personer med kort botid i Norge

Det kan enkelte ganger føre til misforståelser. Oppholdstillatelse kan gis på flere grunnlag, for eksempel familiegjenforening, opplyser Elin Aaslund.

Ordningen regulerer bransjene ved å sette krav til dokumentasjon og registreringer fra arbeidsgivere og arbeidstakere som skal bestille HMS-kort.

Slik blir det vanskeligere for useriøse aktører å drive med sosial dumping, svart arbeid og andre ulovlige arbeidsforhold.

OPPHOLDSTILLATELSE KORT Relaterte emner

Krav til å bestille nytt oppholdskort Du må bestille nytt oppholdskort hvis du er i en av disse situasjonene du har permanent oppholdstillatelse tidligere kalt bosettingstillatelse og oppholdskortet ditt — eller etiketten i passet ditt— snart går ut på dato eller har gått ut på dato. Vi anbefaler å bestille nytt kort 3 måneder før utløpsfristen på kortet. Det er ikke mulig å få en ny etikett. Krav til å få nytt kort du må betale et gebyr du må ha en gyldig oppholdstillatelse du må ha DUF-nummeret ditt 12 siffer og opplysninger om oppholdstillatelsen. Dette finner du på det gamle kortet ditt eller i vedtaksbrevet som du har fått fra Utlendingsdirektoratet UDI eller politiet. Hvis du mister oppholdskortet mens du er i utlandet må du kontakte en norsk ambassade eller konsulat eksternt nettsted for informasjon om hva du skal gjøre.

OPPHOLDSTILLATELSE KORT Kommentarer:
Forfatter om Oppholdstillatelse kort
Normann fra Kaupanger
jeg elsker studere dokumenter lekende. Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Lapidar Club.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
booked.net