Nrk Delta

  1. Mer om
Nrk Delta

Nrk Delta HøyteknologiskVil du være med i NRKs produksjoner? Her finner du ulike NRK-konsepter du kan delta i ABC · Send oss ditt beste sommertriks! Send inn til Supernytt · Send oss en bursdagshilsen. Kan du og dine venner vinne Jakten Ved å sende inn bilde eller video godtar du at det kan bli vist på NRK Super. Formålet med det du sender inn til oss her er journalistisk Som medlem i NRK Delta kan du leie NRK Delta-hytta på Norefjell vest til rabattert pris Da kan vi hjelpe deg med å finne ut av om du bør satse - eller ikke

Men sikre er vi jo ikke.

FHI: Bekymringsfull virusvariant påvist i Trondheim

Derfor følger vi nøye med på den, sier Stoltenberg. Hatefulle ytringer har nemlig en avskrekkende effekt på viktige stemmer i samfunnsdebatten, og de oppleves krenkende for de utsatte.

Uavhengig av om de hatefulle ytringene er å anse som lovlige eller ulovlige, virker de negativt inn på debattklimaet og fører til at veldig mange mennesker velger å avstå fra å bruke sin ytringsfrihet.

De to undersøkelsene som er presentert i denne rapporten, viser hvordan en norsk debatt om viktige samfunnstemaer kan se ut på Facebook.

Funnene fra den kvantitative innholdsanalysen viser at hatefulle ytringer finner sted i kommentarfeltene under de fleste nyhetstemaer, men at det er visse temaer som genererer mer hat enn andre. Videre viser funnene at hatefulle ytringer finner sted i et ikke ubetydelig omfang også på redaktørstyrte Facebook-sider og i åpne debatter som både er gjenstand for moderering, og ikke minst hvor det er høy grad av sosial kontroll ved at debattanter tar til motmæle mot ekstreme holdninger.

Send inn til NRK Super

Det er oftest menn som er avsendere av hatefulle ytringer, mens kvinner er de som i størst grad avholder seg fra å delta i debattene på grunn av den harde og negative tonen i debatten. De mest utsatte gruppene for hat og angrep på nyhetsmedienes Facebook-sider, er politisk aktive personer og etniske minoriteter.

Videre ser vi at hat avler hat i kommentarfeltene. Medienes ordbruk og vinkling av nyhetssaker har en direkte konsekvens for tonen i kommentarfeltene.

På samme måte øker en hatefull kommentar risikoen betydelig for at også etterfølgende kommentarer er hatefulle. At Facebook-brukere holder mediene ansvarlige for debattene, og at de ønsker mer innblanding fra mediene i kommentarfeltene, fremgår klart av vår brukerundersøkelse. Til tross for at våre funn gir et bilde av omfanget og karakteren av hatefulle ytringer i en alminnelig norsk debatt, er funnene likevel begrenset til åpne debatter på to av de største norske redaktørstyrte nyhetssider på Facebook, som er gjenstand for moderering.

Funnene våre viser derfor ikke hvordan debattene, herunder omfanget og karakteren av hatefulle ytringer, ser ut på andre Facebook-sider, andre sosiale plattformer eller andre nettsider med kommentarfelt.

Ombudet er godt kjent med at for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne, kvinner og seksuelle minoriteter opplever hat, hets og trusler på nett og da især på sosiale plattformer. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap og forskning på hatefulle ytringer på disse områdene, samt undersøkelser som ser på hvordan man kan forebygge eller minimere hatefulle ytringer på nett.

På bakgrunn av de to undersøkelsene som er presentert i denne rapporten, har ombudet utarbeidet seks anbefalinger som i hovedsak retter seg mot myndighetene, forsknings-miljøer, norske medier og Facebook.

Å deaktivere for markedsføring stopper ikke reklamen på vårt nettsted. You can play with every Saturday from February 27 to April 24, 2021. Everyone can participate, but you must register a telephone number and be 13 years old to be able to win the cash prize.

The phone number is only used to contact the winner, who will be drawn from among registered players.

Krass kritikk mot kjendis

I det følgende vil det bli beskrevet hvilke generelle rettigheter og forpliktelser det innebærer å bli tildelt rollen som vertsarrangør for NM-veka. Det er ikke en uttømmende oversikt, og fordelingen av ansvar, rettigheter og plikter vil tilpasses lokale forhold og avtales mellom partene. Dette er en reaksjon på hva som skjedde under Spellemannprisen. Det kom ganske kraftige reaksjoner både fra publikum, presse og involverte.

Smitteveg er kjend for to av smittetilfella, ukjend for eín og førebels usikker for eitt smittetilfelle. Det er pr i dag 25 personar i Øygarden i isolasjon på grunn av smitte. I løpet av siste veka er det påvist 22 smittetilfelle i kommunen.

NRK DELTA Relaterte emner

C36-varianten har ikke fått noe navn ennå, men ble påvist for første gang i Norge i april. Det er to utgaver av C36-varianten. Den ene er mild, mens den andre har svært mange mutasjoner. Den milde varianten ble oppdaget i Møre og Romsdal og Trøndelag. Den mer muterte varianten ga en smitteklynge i Trondheim i mars og april, opplyser seksjonsleder i FHI, Karoline Bragstad, til statskanalen. Men utbruddet ble slått ned. Så er det nå i mai kommet en ny importhendelse, med den bekymringsfulle varianten av C36, sier hun.

NRK DELTA Kommentarer:
Rapportert den Nrk delta
Nylund fra Stavanger
Les gjerne min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Bearbeitung. jeg liker lese om Norge betryggende.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net