Morten Goller

  1. Mer om
Morten Goller

Morten Goller FordiContent [hide]

Morten er managing partner i Wiersholm. Han er ekspert på tvisteløsning, inkludert prosedyre og forhandlinger, i anskaffelsesrett, konkurranserett Morten Goller arbeider hovedsaklig med tvisteløsning, primært innen anskaffelslesrett og skatterett. Han bistår også klienter med løpende rådgivning innen Proff.no gir deg rolleinformasjon om Morten Goller. Se hans roller (5) og relasjoner (24) i næringslivet - og hvilke bransjer Morten Goller er aktiv i Morten Goller er partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS. Han arbeider med tvisteløsning, inkludert prosedyre og forhandlinger, i anskaffelsesrett Morten Goller er managing partner i Wiersholm. Han arbeider med tvisteløsning innen hele det forretningsjuridiske feltet, men med særlig fokus p

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut vårt tilbudsskjema.

Vi videresender din forespørsel til våre advokater over hele Norge. Det har vært et klart siktemål at fremstillingen skal være anvendelig både for oppdragsgivere og tilbydere. Langseth har operativ erfaring fra anskaffelser i Moss kommune og har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT. Han underviser og forsker på problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser.

Lanserer bok med innsikt i ny forskning om offentlige anskaffelser

Hans publikasjoner omfatter temaer som kontraktsledelse, offentlige anskaffelser, vertikal integrasjon, kunnskap og konkurranseevne. Han står bak en rekke bøker og publikasjoner som omhandler aspekter rundt offentlig sektor, kunnskap og konkurranseevne og regional utvikling.

FOA § 4 -1 også leverandører som har levert inn forespørsel om å delta i konkurransen — Oppdragsgiver skal opplyse om hvem som er vinneren og redegjøre for valgte tilbuds egenskaper og relative fordeler i samsvar med tildelingskriteriene, jf.

FOA § 20 -16 1 — Meddelelsen skal være skriftlig og gis alle berørte leverandører samtidig 11 2 Tildeling Karensperiode i Meddelelsen skal opplyse om karensperioden, 22 -3 2 Oppdragsgiver kan ikke inngå kontrakt før karensperioden har utløpt Karensperiode er tiden mellom kontraktstildeling og det tidspunktet oppdragsgiver tidligst kan inngå kontrakt, jf.

FOA § 4 -1 bokstav o — Ikke egentlig en "klagefrist", men et hinder for kontraktsinngåelse og avgjørende for suspensjonsvirkningen Formålet er å sikre effektiv klageadgang for berørte leverandører 12 2 Tildeling Karensperiode ii Karensperioden skal være på minst 10 dager ved elektronisk meddelelse, ellers 15 dager jf.

Han har svært god kompetanse på konkurranserett, statsstøtte og øvrig EØS-rett. Boken er gratis tilgjengelig på nett.

Kronikk: Om graveskader og sovepiller

Boken «Å kjøpe for Norge: Hva vet vi om offentlige anskaffelser? Vi viser til Høyesteretts dom for en nærmere beskrivelse av de faktiske forholdene i saken. Det første spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til, var om utbetalingen i trinn 1 skulle tilordnes GP i samsvar med avtaleverket, eller om inntekten i stedet skulle tilordnes selskapet Herkules Capital I AS «Herkules», som var fondets rådgiver.

MORTEN GOLLER Relaterte emner

Han arbeider med tvisteløsning innen hele det forretningsjuridiske feltet, men med særlig fokus på anskaffelsesrett og skatterett. Han bistår også norske og utenlandske klienter med rådgivning innen anskaffelsesrett og EØS-rett, herunder særlig statsstøtterett. Morten arbeidet tidligere hos Regjeringsadvokaten og har vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Han har møterett for Høyesterett fra 2001 og prosederer et betydelig antall rettssaker for domstolene hvert år. Morten har også omfattende erfaring fra internasjonal voldgift og fra EFTA-domstolen. Morten er rangert som Norges fremste ekspert på anskaffelsesrett og en ledende advokat på sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Han er videre rangert som en av landets fremste advokater innen anskaffelsesrett og tvisteløsning av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

MORTEN GOLLER Kommentarer:
Forfatter om Morten goller
Nesheim fra Hermansverk
Jeg nyter lese om Norge kjølig. Bla gjennom min andre innlegg. jeg liker abseiling.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net