Uib Bibliotek

  1. Mer om
Uib Bibliotek

Uib Bibliotek FormueBibliotek for kunst og design. Gode bibliotekbrukere - god sommer! Vi har døgnåpen innlevering i luken ved inngangsdøren til Bibliotek for humaniora Universitetsbiblioteket på nett from UiB - Universitetet i Bergen on Vimeo. Universitetsbiblioteket består av 6 bibliotek og Spesialsamlingene CRISTIN, Database for vitenskaplig aktivitet/ Registrering av publikasjoner. BORA, Bergen Open Research Archive Heim · Modular · Oppgåver · Bibliotek · Litteraturkiosken · Litteraturliste · Emnets videoar · Mine videoar · Videoseminar · Digital litteraturliste Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden

De nye tiltakene kan kunne komme til å påvirke både eksamen, praksis og opphold på campus. Dette er reglene som gjelder for din studieinstitusjon.

Universitetsbiblioteket: UB: Studer smart med biblioteket

Følg vår live-oppdatering om koronasituasjonen for studenter her Universitetet i Bergen Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, sier de har god dialog med Bergen kommune, og at de nå ser etter løsninger.

Resten vil bli stengt, sier Olsen til Studvest. Derfor er det nå bare ett av universitetsbibliotekene som skal holdes åpen for studentarbeidsplasser. Resten av lesesalene og bibliotekene vil bli stengt.

UiB-rektoren sier at han er bekymret for at studentene skal reise hjem, slik flere gjorde i mars og april. Du kan då bestille boka på same måte som du bestiller ei bok som er utlånt. Du får beskjed på SMS når boka kan hentast. Har du bestilt ein artikkel, blir denne sendt til deg i posten internpost til tilsette.

Studentar frå Kjeller får SMS eller e-post student-eposten når artikkelen kan hentast. Tilsette: Ta kontakt med oss om du har problem med å logge på. Fjernlån: Har du spørsmål som gjeld fjernlån, ta kontakt med biblioteket ved avdelinga di.

Det er alltid fullt der, i tillegg til at det er dårleg luft, legg Kvamme til. Jusstudentane fortel også at det er triveleg å omgå studentar ved andre studiar.

Dei trekk fram at det er spanande å prate med ein psykologistudent om kva dei held på med. Då er ikkje ein pult ledig på HF-biblioteket.

Ved UiT Norges arktiske universitet blir det fysisk oppmøte for studentar ved dei ulike studiestadene. Men vi har nokre digitale tilbod der vi ikkje greier å sikre ein meters avstand, slik kravet er i fase 3. Frå studiestarten ved Universitetet i Tromsø i 2012. I år blir opningsseremonien i labyrinten delvis fysisk og delvis digital.

Biblioteket Dragvoll

Elles er UiT til stades på mange stader i Nord-Noreg, og ved lokale utbrott kan situasjonen raskt endre seg, seier Olsen. Han seier semesteropninga ved dei ulike studiestadene ikkje blir heilt som før, på grunn av gjeldande smittevernreglar. Heller ikkje fadderveka blir som tidlegare.

Det blir også ei aktivitetsveke veka etterpå i regi av stundetidretten, der formålet er å engasjere dei nye studentane i ulike aktivitetar. Vi skal ta godt imot studentane, slik at dei blir gjort merksame på at ein må oppføre seg ansvarleg.

Bibliotek og søketenester

Situasjonen er framleis utfordrande, seier Olsen. UiO - Gler oss til fysiske møte Også ved Universitetet i Oslo skal det vere fysisk oppmøte ved studiestart. Elles blir tradisjonen med magisk stemning på campus, møte mellom studentar og morosame arrangement godt ivareteke av flinke og engasjerte fadrar og tilsette, seier rektor Svein Stølen. UiO-rektor Svein Stølen ser fram til den magiske stemninga på universitetsområdet under opninga.

Her frå den digitale velkomstsendinga i 2020. Foto: UiO - Vi gler oss til å ta imot studentane, både nye og gamle.

Universitetsbiblioteket UiT

Men så raskt det let seg gjere vil vi tilby meir fysisk undervisning. Det er næraste leiar som bestemmer kven som skal vere til stades og korleis ordningar for heimekontor kan utførast i dialog med den tilsette, seier Stølen.

Mannen skal også i møte med UiBs HR-avdeling ha tilbakeholdt informasjon og gitt uriktig informasjon om bildene. Dette er ifølge universitetsdirektøren «problematisk» på grunn av forhold til den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Han avslutter: «Avslutning av et arbeidsforhold er en sterk reaksjon med store konsekvenser for den ansatte, og terskelen for å gå til oppsigelse skal være høy. Universitetsdirektøren mener likevel at universitetets ansvar for studentenes læringsmiljø må veie tungt i denne saken.

UiB : Bibliotek for juridiske fag, Bergen

Universitetsdirektøren mener også at den tidligere påtalte relasjonen til studenter må kunne tillegges vekt i denne vurderingen selv om det er reagert med en advarsel.

Fakultetet har sett det som nødvendig å avslutte arbeidsforholdet, og har, basert på en juridisk vurdering av at det foreligger grunnlag for både avskjed og oppsigelse, valgt å meddele oppsigelse. De har åpent fra 06-23, og er det første meråpne biblioteket ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Regina Küfner Lein En brukerundersøkelse viste at dette var noe studentene ønsket. Da det ble opprettet et ferdighetssenter vegg i vegg med biblioteket, åpnet muligheten seg.

Ved ordinær stengetid stenges deler av lokalet kontorer etc. For å få tilgang til delen med bøkene og arbeidsplassene, må studentene gå via Ferdighetssenteret.

UIB BIBLIOTEK Relaterte emner

Det er det høyeste smittetallet registrert i Bergen på ett døgn siden pandemien startet. De nye tiltakene kan kunne komme til å påvirke både eksamen, praksis og opphold på campus. Dette er reglene som gjelder for din studieinstitusjon. Følg vår live-oppdatering om koronasituasjonen for studenter her Universitetet i Bergen Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, sier de har god dialog med Bergen kommune, og at de nå ser etter løsninger. Resten vil bli stengt, sier Olsen til Studvest. Derfor er det nå bare ett av universitetsbibliotekene som skal holdes åpen for studentarbeidsplasser. Resten av lesesalene og bibliotekene vil bli stengt.

UIB BIBLIOTEK Kommentarer:
Rapportert den Uib bibliotek
Horn fra Haugesund
Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Höhlentauchen. Jeg har lyst dele interessante nyheter skremmende.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net