Ferjeruter Hella Vangsnes

  1. Mer om
Ferjeruter Hella Vangsnes

Ferjeruter Hella Vangsnes NydeligLavik-Oppedal HØYTRAFIKK dager, Sjekk rutetider Hella–Dragsvik–Vangsnes er et ferjesamband som krysser Sognefjorden og Fjærlandsfjorden i Vestland. Det betjener ferjekaiene Hella i tidligere Leikanger, Dragsvik i tidligere Balestrand og Vangsnes i Vik. Fergesambandet drives av Norled Vi viser til trafikkmelding i dag, fredag 24. Slik blir ruta Dragsvik-Hella-Vangsnes trafikkert frå klokke Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode. Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gje Hella-Vangsnes · Ferje - 173 173. Norled har 6 Ferje ruter i Norge med 19 Ferje stasjoner. Deres Ferje ruter dekker et

Halhjem ferjekai, Sandvikvåg ferjekai, Halhjem ferjekai, Sandvikvåg ferjekai, Halhjem ferjekai. Solholmen ferjekai, Mordalsvågen ferjekai, Solholmen ferjekai, Mordalsvågen ferjekai, Solholmen. Men nå må den bort.

Innspel til nye ferjeruter

Den skal fungere som ferje fram til vegvesenet får sin løsning på plass om fjorten dager. Det gjekk nær 20 år før anlegget fekk vegløyving. Vegen til Slinde var ferdig i 1933.

Det var planlagt veg vidare til Leikanger slik at det skulle bli samband mellom Leikanger og vegnettet i indre Sogn til Flåmsbana kunne opnast. Flåmsbana var då under byggjing, og var ferdig i 1940.

Slinde-Leikanger Fylkestinget vedtok i 1922 distriktsbidrag til heile anlegget ut til Leikanger. Alt i 1923 løyvde Stortinget midlar til Slinde-Njøssanden. Frå 1933 vart løyvingane gitt til heile anlegget Sogndal-Leikanger. Køyrebreidda varierte frå 3,6-5 m. Arbeidet byrja i 1923, og i 1934 var vegen ferdig fram til Fardal.

Søk på Mylder

Dei skriv også at sambandet er eitt av få riksferjesamband utan tjue eller tretti minuttars avgangar. Dette er forslaga frå kommunane: Kommunane ynskjer tre ferjer heile året med 30 minutts frekvens. Krav om fleire nattferjer, med tre ekstra avgangar. Eller dra ned til Sevletunet, som ligger ved enden av Norefjord, nyt et godt måltid mat hos Gro Sevle, før turen går videre til Nore stavkirke fra 1177.

I relasjon: Feriehus hellas strand

En stopp ved Kravik-gårdene med, Mellom Kravik med langeloftet fra middelalderen. Her kan en gå ned til langeloftet og beskue den flotte treskurden som finnes på loftet. Dalen tilbyr flere middelalderbygninger, Rollag stavkirke, Vangestadloftet fra 1300-tallet, Flesberg stavkirke og tilslutt Kongsberg kirke en av våre største barokk-kirker med lysekroner fra Nøstetangen Glassværk, en kirke som gir den store kontrasten til våre gamle stavkirker. Hele turen bør gjennomføres i bil, offentlig transport gir behov for bruk av flere busser og er derfor ikke like lett å gjennomføre, men ikke umulig.

På nettet finner en Torpo stavkirke med flotte bilder og kirkens historie.

Riksveiferjesamband

Find all the transport options for your trip from Solavågen ferjekai to Festøya ferjekai right here. Rome2rio displays up to date schedules, route maps, journey times and estimated fares from. Forslaget til rutetabell på Mannheller - Fodnes er mykje lik dagens rutetabell. Det vil gå to ferjer i sambandet med 20 minutt intervall i perioden kl Rutetabellen om morgonen vil gå med ei ferje i 30 minutt intervall som i dag.

Det er lagt inn forslag om 30 minutt intervall i perioden kl til 22. Høyringsframlegg Vangsnes - Hella - Dragsvik Ny 3-ferjeløysing I dag går det tre ferjer i sommarperioden. Som vi kan sjå av tabellane under, er det ferjeavgangar i høyringsframlegget frå vegvesenet som ikkje er samanfallande med avgangstidspunkta i dag, og såleis ikkje vil passe med dagens bussruter. Sogndal er eit knutepunkt for busseruter og har korrespondansar i «alle» retningar.

Det er ikkje enkelt å endre eit avgangstidspunkt på ei bussrute utan at det får konsekvensar for fleire andre bussruter. Fylkesrådmannen har sett opp forslag til nye tabellar som er betre tilpassa viktige bussruter. Tabellane viser rutene i dag, høyringsutkastet frå Statens vegvesen og fylkesrådmannen sitt framlegg til nye avgangstider.

Vangsnes ferjekai blir nattestengd

Statens vegvesen har kvalitetssikra at fylkesrådmannen sine framlegg til nye tabellar er praktisk mogleg å gjennomføre i høve seglingsmønsteret til ferjene og opningstid.

Vegvesenet tek likevel atterhald om logisk brest i framlegga til nye tabellar. Det vert faste rutetider Hella - Dragsvik ti minutt over heil og halv time frå kl til og med avgangen kl Dagsvik - Hella får faste avgangar kvar heile og halve time frå kl til og med avgangen kl I høyringsutkastet frå vegvesenet legg dei opp til avvik frå den stive tabellen kl og frå Hella, og kl frå Dragsvik.

Dette har dei gjort for å prøve å leggje til rette for eit best mogleg tilbod til pendlarar med buss.

Samferdslerevolusjon i midtre og indre Sogn

I framlegget frå fylkesrådmannen fråvik vi dei stive avgangstidene frå Dragsvik kl og til kl og for at det skal vere mogeleg å oppretthalde korrespondanse mellom bussruter i Sogndal. Det er difor sett inn ein ny rundtur for å betre dette, slik at tal avgangar no er 32. Får til korrespondanse Dragsvik - Balestrand.

Last ned også: Mrf ferjeruter møre og romsdal

Kl Kl Berre søndagsrute. Ok å starte 15 min.

Fergeruter Jondal

Kl Kl Rute Sogndal-Førde. Ok å starte 5 min seinare frå Sogndal Kl Kl Ok å starte 5 min. Vert 20 min ventetid på Hella, mot 5 min i dag.

FERJERUTER HELLA VANGSNES Relaterte emner

Samandrag Statens vegvesen skal lyse ut ferjesambanda Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes gjeldande frå 2016 eller Ein opnar for heilårleg 3-ferjeløysing på Vangsnes Hella - Dragsvik, men bed samstundes om pris på 2-ferjeløysing utanom sommarperioden. Det er ikkje mogleg å vidareføre dagens rutetabell og samtidig auke tal avgangar. I forslaget til rutetabell med 2-ferjeløysing er det ikkje lagt opp til stive rutetider. Det som skil framlegg til 3-ferjeløysinga mot dagens sommarrute, er fleire avgangar, auka opningstid og endring av avgangstidspunkta. Alle avgangane på strekninga Vangsnes - Dragsvik må gå innom Hella. Ferjeruta har i stor grad stiv 30 minutt frekvens mellom kl Dei første rundturane om morgonen og dei siste rundturane om kvelden har like avgangstider både for 2- og 3-ferjeløysing, men mindre endringar i høve dagens rutetabellar. Sidan det vert lagt opp til å auke tal avgangar, samt justere opningstider på sambandet, må avgangstidene i eksisterande tabell endrast.

FERJERUTER HELLA VANGSNES Kommentarer:
Forfatter på Ferjeruter hella vangsnes
Aamodt fra Mo i Rana
Siste nytt: min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Strandbasketball. jeg liker lese tegneserier til og med.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
Mo Tu We Th Fr St Su
SISTE ARTIKLER
booked.net