Diettsatser Utland 2016

  1. Mer om
Diettsatser Utland 2016

Diettsatser Utland 2016 JubileumDiett utland - statens satser. På denne lenken er oversikten med kostgodtgjørelser og maksgrense for refusjon Makssatser for overnatting er tatt bort fra 1.1.2016. Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting Läs om Statens Diettsatser Utland 2016 samlingmen se också Statens Reiseregulativ Utland 2019 också Statens Diettsatser Forskuddssatsene for kostgodtgjørelse ved overnatting er de samme både for innland og utland. Diettgodtgjørelse inntil disse satsene vil ikke gi Diett (utland med overnatting). Diettsatser for de enkelte land. Europa: Reglene i statens reiseregulativ og skattereglene for

Dette gjelder reiser både i inn- og utland. En viktig ting å merke seg er at de trekkfrie satsene har blitt redusert sammenlignet med tidligere. Skattedirektoratet fastsatte rett før jul de trekkfrie diettsatsene for reiser med overnatting.

Har du lest dette? Plastisk kirurgi utlandet

Når man ser på disse, er det ikke mulig å se noen direkte sammenheng med beslutningen om at kr 150 av satsene skal være skattepliktig. I Forskuddsutskrivningen for 2018 skriver Skattedirektoratet at det i de fastsatte satsene er tatt hensyn til de 150 kronene.

Flyteriggavtalen NR

Man trenger følgelig ikke å tenke på at det er noen skattepliktig del ved bruk av satsene, disse kan legges til grunn som trekkfrie i sin helhet. Merk at det kun er ved overnatting i Norge at trekkfri sats er lavere enn statens sats. For arbeidstakere som har avtale om at de får diett etter statens satser, vil følgelig deler av dietten bli trekkpliktig ved overnatting i Norge siden statens sats er høyere enn de trekkfrie satsene. Ved overnatting på hotell i utlandet legges imidlertid statens satser også til grunn som trekkfrie.

De gjeldende satsene for 2018 er slik de fremgår i tabellen nedenfor.

Når det gjelder statens satser er det i tabellen operert med satsene for 2017, siden satsene for 2018 enda ikke er fastsatt. Kopi av disse skjemaer tilstilles de tillitsvalgte. Reiseforberedelser Private reiseforberedelser Private reiseforberedelser betales med timelønn iht.

Under forutsetning av at overnatting finner sted utenfor hjemmet, betales private reiseforberedelser med 2 timer. Dersom det er nødvendig med lengre tid, kan den tid som er nødvendig avtales. Betaling for reiseforberedelsene i bedriften betales etter § 3 A og inngår i akkorden.

I fastlønnsforhold etter § 3 E. Fri ved hjemkomst etter utført oppdrag betales for 4 timer etter hjemkomsten når fraværet har vært mer enn 8 døgn. Ved hjemreise i anleggstiden i forbindelse med ferie eller høytider, gjelder ikke bestemmelsen når arbeidstakerne skal tilbake til anleggsstedet.

Bestemmelsene i pkt 1 og pkt 3 gjelder ikke når rotasjonsplan gir sammenhengende fri i 5 kalenderdager. Ved arbeid utenfor bedriften, hvor arbeidstakerne ikke kan ha nattkvarter i sitt hjem, legges gangtidsbestemmelsene i Landsoverenskomstens § 3 H til grunn, dog slik at innkvarteringsstedet er utgangspunktet. På anlegg med store interne avstander kan det gjøres avtale om gangtid i forbindelse med spisepause.

Reiser til og fra anlegg Ved oppstart og avslutning av anlegg betales reiseutgiftene etter regning, med hjemstedet som utgangspunkt.

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Reiser i forbindelse med oppstarting og avslutning av anlegg betales iht. Landsoverenskomstens § 3 A og tillegges akkorden. Bestilling skal foretas av den reisende. Fakturabehandler skal orienteres om de aktuelle bestillinger samt reisens formål. Det må tas vare på alle billetter, kvitteringer, program, kursbekreftelser eller annen dokumentasjon i for gjennomført tjenestereise.

Reiseregning skrives omgående og senest 14 dager etter reisen. Vedlegg reiseregningen dokumentasj pkt. For forklaring arkfanen "Forklaring". For samfunnet endrer seg raskere nå enn før, og fremtidens utfordringer vil selvfølgelig føre til behovet for nye endringer. Noe annet ville være merkelig. N år Løddesøl ønsker seg til Froland, faller det ikke vanskelig å forstå. Denne delen av kommunen har kulturelt sett større tilhørighet mot Froland, og vil temmelig sikkert ha mer å hente på å utvikle seg videre sammen med den kommunen som har en helt annen infrastruktur som innlandskommune enn hva Arendal har, og utvikler seg mot.

Det ser vi også i interessen for Lødde­søl fra det politiske Arendal. Eller rettere sagt, mangel på interesse. Veinettet i hele Løddesøl-området er forsømt, dagens bystyrepolitikere har «glemt» løftene om å oppgradere Løddesøl skole da eiendomsskatten ble innført, og det er generelt sett ikke det nærmiljøtiltaket som bygda burde ha krav på. Stimulans til landbruks- og næringsutvikling er heller ikke sjenerende stor fra Arendals side for Løddesøl, det er påfallende hvordan energien i det å drive jord og næring eksploderer når en kjører fra Furre og over kommunegrensa til Froland.

A t Løddesøl som sådan vil få økt stimulans ved overføring til Froland er nok riktig, selv om en slik grensejustering alene nok ikke redder skolen. For den endringen som ligger i ny skolestruktur i landet, blåser nok ut denne type småskoler uansett. Likevel vil nok bygda og bygdesamfunnet som sådan være vinnere ved en overføring. Slik argumentasjonen fra Arendal fremsettes, synes man å tviholde på Løddesøl av økonomiske årsaker og det å kunne opprettholde befolkningsvekst i kommunen.

Det er dessverre for svake argumenter — det har vært for lite handling gjennom de 20 årene som er gått siden kommunesammenslåingen.

Bygda har vært glemt. Når det gjelder «utbryterkommunene» i vest, så stiller det seg annerledes. De søker naturlig nok mot Sørlandets kraftsentrum, Kristiansand, det har de alt å tjene på.

Diettsatser Juni

Men det burde ikke være nødvendig å rote med dette nå, det regionale Norge vil se ganske annerledes ut om få år. Og for store deler av Austre-Agder vil det være mer å hente med å orientere seg østover mot Grenlands­ området. Får disse kommunene flytte nå, så «sprekker» fylket. Det må være bedre å vente til det nye regionkartet for landet kommer, og der vil ikke dagens fylkeskommuner se slik ut — om de da fortsatt vil eksistere.

Rådmann Danielsen ønsker å reise på seminar i Roma sammen med 50 kommunale sjefer. En rekke avisinnlegg har rådet ham til å la være. Rådmannen forsvarer seg med at kost­nadene ville ha blitt like høye om de hadde valgt et hotell av god standard og en liten flyreise unna her i Norge.

Trekkfri Diett

Det utgjør 150 000 kr. Det vil utgjøre 45 000 kr hver dag. I tillegg kommer utgifter til hotell. Det vil utgjøre 100 000 kr pr. Tenker man seg en tur på 5 dager så blir regningen 875 000 kroner. Hadde man tatt turen til Trondheim kan man anta en pris på ca. Ser her for meg å reise med lavprisselskap, og kr 640 i diett pr. Reisemålet til Danielsen er valgt fordi det er hyggeligere i Roma enn i Tvedestrand. Kommunesjefene bør ikke reise til Roma når kommuneøkonomien tilsier at de bør holde seg ­hjemme.

Ordføreren er av den mening at så lenge de har budsjettdekning for tur, så kan de reise. Dette er jeg meget uenig i. Jeg vil foreslå for rådmannen at han avholder konferansen i én av de skolene eller sykehjemmene han foreslår nedlagt, og dersom alle deltakerne sykler og har med seg niste, så blir dette en billig tur, og sannsynligvis også like lærerik. Man blir ikke mer lærd av å overnatte på flotte hotell og spise alle måltider som dekkes av statens diettsatser.

Lars Vidar Moen HELSE Aktivitetstilbud for personer med ­demens Gode forebyggende aktiviteter kan utsette utviklingen av demens, men under ti prosent av dem som er rammet har et tilbud. Regjeringen har bevilget 150 millioner til slike tiltak, men hittil i år har norske kommuner bare tatt i bruk 25 av disse millionene.

Gode og individuelt tilpassede aktivitetstilbud tar vare på og stimulerer den friske delen av hjernen. Det gir økt livskvalitet, minsker behovet for medisiner og utsetter sykdomsutviklingen. Dagtilbud gir også avlastning for pårørende. I Demensplan 2015 sier regjeringen at kommunene skal få en lovfestet plikt til å ha dag­ aktivitetstilbud for personer med demens, når tilbudet er bygget videre ut. Virkeområde og gjennomføringsansvar Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Kontohjelp

Forskriften gjelder også: a kabotasjekjøring, det vil si transportoppdrag mellom steder i Norge som etterfølger en grensekryssende transport til Norge, og b kombinert transport, det vil si transport på vei i Norge som starter eller slutter med en grensekryssende transport på jernbane eller skip.

Det betyr at satsen for kjøring inntil 10. Siden den skattepliktige delen av kjøregodtgjørelsen for arbeidstakere som får statens sats økes fra 30 til 60 øre pr.

Endringer i diettsatsene I de nye avtalene for reiser i Norge og utlandet er det bare gjort fire endringer fra 2016 til 2017: Endringer for reiser i Norge Diett for reiser uten overnatting dagdiett ved fravær 6-12 rimer: kr 289 økning på kr 9 Diett for reiser uten overnatting dagdiett ved fravær over 12 timer: kr 537 økning på kr 17 Diett for reiser med overnatting døgndiett: kr 733 økning på kr 23 Endringer for reiser i utlandet Kompensasjonstillegget økes fra kr 478 til kr 491.

DIETTSATSER UTLAND 2016 Relaterte emner

Regler om diettgodtgjørelse for 2018! Regler om diettgodtgjørelse for 2018 I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler. Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert Merk! Skattedirektoratet har etter at denne artikkelen ble skrevet besluttet å gjeninnføre diettsats for overnatting på sted med kokemulighet.

DIETTSATSER UTLAND 2016 Kommentarer:
Forfatter på Diettsatser utland 2016
Nyhus fra Kristiansand
Les gjerne min andre innlegg. jeg liker Flugscheibe Freistil. Jeg har lyst lese romaner bittert.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net