Den Guddommelige Komedie Engelsk

  1. Mer om
Den Guddommelige Komedie Engelsk

Den Guddommelige Komedie Engelsk NySjekk "Den guddommelige komedie" oversettelser til engelsk. Se gjennom eksempler på Den guddommelige komedie oversettelse i setninger, lytt til uttale og Den guddommelige komedie (· Komedien består av tre deler (cantiche): Inferno (Helvete), Purgatorio (Skjærsilden) og Paradiso (Paradiset), på henholdsvis Oversettelser av uttrykk DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE fra norsk til engelsk og eksempler på bruk av "DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE" i en setning med oversettelsene Engelske oversettelser av Dantes guddommelige komedie -English translations of Dante's Divine Comedy. fra Wikipedia, den frie encyklopedi Den guddommelige komedie er et diktverk, hovedverket til den italienske dikteren Dante Alighieri, antakelig påbegynt omkring

Purgatorio På Engelsk Nynorsk

Satan Dis befinner seg i sentrum av området. Han som en gang var den vakreste av erkeenglene Lucifer, er forvandlet til et trehodet monster, frosset fast i isen til livhøyde. Han slår med vingene mens hvert av de tre hodene hans gnager på en forræder: Brutus og Cassius på hver side og Judas Iskariot i midten med hodet først. De to poetene flykter ved å klatre nedover pelsen til Lucifer og videre gjennom en tunnel, som går tvers igjennom jorden og ender under stjernehimmelen til den sørlige hemisfære.

De ankommer like før daggry påskemorgen. Skjærsildsberget[ rediger rediger kilde ] Fra dypet av Helvete kommer Dante og Vergil ut til fjellet Purgatorio Skjærsildsberget eller skiringsberget, som Dante har plassert midt på den sørlige halvkule, antipodisk av Jerusalem. De første delene av boken beskriver Antepurgatorio, som består av stranden og åsene ved foten av berget.

Det voktes av Cato den yngre, som i romersk historie er kjent for sin kamp mot korrupsjon og sitt halsstarrige, bestialske selvmord. Da Cato forstod at slaget var tapt for Julius Cæsar kastet han seg mot sverdet. Han ble imidlertid funnet og lappet sammen, men lot ikke sjansen gå fra seg til å fullføre verket ved å rive ut sine egne tarmer. Sjelene i Antepurgatorio venter på å bestige fjellet for å gjennomføre sin fortjente botsgang.

Her finner vi de bannlyste, de som først vendte om på dødsleiet, og de som led en voldsom død — uten å ha fått tilgitt sine synder, men angrende i siste minutt. Til slutt kommer pilegrimen og hans ledsager til en dal der europeiske herskere, som var for opptatt av sine jordiske plikter, holder til syvende til åttende sang.

Les også: Naf dekktest

Fra denne dalen blir Dante båret sovende til Skjærsildsbergets porter niende sang. Her sitter en engel med en bok, og denne engelen setter sju tegn på Dantes panne. Ettersom han bestiger bergets sju nivåer, slettes tegnene ett etter ett. Fra Antepurgatorio leder altså Vergil Dante gjennom Skjærsildsbergets syv terrasser eller nivåer.

Den guddommelige komedie i engelsk

De henspiller på middelalderteologiens syv dødssynder. De syv dødssyndene i den formen Dante gir dem kan spores tilbake til Thomas Aquinas, Augustin og Bonaventura.

Hver terrasse av Skjærsildsberget renser sjelen for en bestemt synd og på en passende måte: Hovmod, ved å bære en tung sekk på ryggen, slik at bæreren ikke klarer å holde hodet oppreist tiende til tolvte sang.

Misunnelse, ved å få øynene sydd igjen, og ved å bære klær som gjør det umulig å skjelne sjelen fra bakken trettende til femtende sang.

Vrede, ved å vandre omkring i tett røyk femtende til syttende sang. Dovenskap, ved uavlatelig å løpe omkring attende og nittende sang. Griskhet, ved å ligge med ansikten ned mot bakken nittende til enogtyvende sang. Glupskhet, ved å avstå fra både mat og drikke to- til fireogtyvende sang. Utukt, ved å brenne i lutrende flammer fem- til syvogtyvende sang.

I syttende og attende sang lar Dante Vergil greie ut om kjærlighetens vesen og Skjærsildsbergets oppbygning. Kjærlighet i seg selv kan være naturlig eller rasjonell. Det er den rasjonelle eller viljestyrte kjærligheten, som fører menneskene til fall. Når den perverteres og rettes mot galt objekt og fører til ondskap og hat mot ens neste: Stolthet, misunnelse eller vrede.

Når den rettes mot det gode, men med for liten kraft: Latskap. Når den rettes mot det gode, men på en gal måte: Griskhet, glupskhet og utukt.

Terrassene slutter ved Skjærildsbergets topp, som huser Edens have eller det jordiske paradis åtteogtyvende til treogtredevte sang. Her møter Dante først kvinnen Matilda. Kommentatorer av komedien er ikke enige om Matildas allegoriske betydning. Kanhende representerer hun aktiv kristendom gjennom gode gjerninger, i motsetning til Beatrice, som i denne tolkningstradisjonen representerer kontemplativ kristendom.

I så måte kan hun sammenliknes med bibelske skikkelser som Marta versus Maria eller Lea versus Rakel. Dante blir deretter presentert for et allegorisk opptog: Syv veldige lysestaker med brennende lys, som kan hende representerer Den hellige ånds syv gaver. Dette fulgt av representanter for Bibelens bøker: Tjuefire gamle menn, som representerer bøkene i Det gamle testamente.

Deretter følger de fire evangelistene, representert ved fire dyr med vinger dekket av argusøyne. Dyrene følges av en tohjulet triumfvogn, Guds kirke på jorden, som trekkes av en griff, Kristus med sin dobbelte natur. De sju kardinaldyder er representert ved sju unge piker. Fire jordiske danser ved triumfvognens venstre hjul: Styrke, mot, utholdenhet og måtehold.

Og tre himmelske ved vognens høyre hjul: Tro, Håp og Kjærlighet. På vognen står en innhyllet kvinne, Beatrice, som Dante i sitt tidlige verk La vita nuova «Det nye liv» hyllet som sin store kjærlighet.

Etter vognen følger representanter for resten av Det nye testamentets bøker. Sist kommer åpenbaringsbokens Johannes — en sovende olding med et ansikt preget av visdom. Vergil er en hedning og kan ikke komme inn i Paradiset. Dante har gått seg vill i en mørk og ugjennomtrengelig skog, og Vergil, sendt av Beatrice, kommer og redder ham. Han skal føre Dante gjennom helvete og skjærsild til det jordiske paradis.

Beatrice selv skal komme og lede ham opp til himmelen, frem til Empyriet, Guds åsyn, evigheten. Komedien består av tre deler: Inferno, Purgatorio og Paradiso. Hver av disse delene består av 33 sanger pluss en innledningssang til første del. Det gir 100 sanger til sammen.

Det er ni kretser i helvete, ni stadier i skjærsilden og ni sfærer i himmelen. Beatrice møter Dante i Purgatorio, sang 30 og hun forlater ham i Paradiso, sang 30.

De kunstige symmetriene skal vise at det som Dante presenterer for leseren, ikke er tomme, private spekulasjoner, men glimt av en evig orden — et avbilde av Guds egen plan. For det er Gud som har skapt og innredet både himmelen, skjærsilden og helvete som en ekte mathematicus. Hver ting har sitt naturlige sted.

Skapelsens ordo krever en fullstendig topologi for dyder og laster, salighet og ulykke, straff og belønning. Ikke noe må falle utenfor klassifikasjonene. Gud som verdens skaper har tenkt på alt — derfor må dikteren gjøre det samme. Grunnen til at Dante kan fortelle om sin enestående ferd, er at han som den første får gå levende gjennom helvete. Dante har en kropp, mens de avdøde svever eller stamper spøkelsesaktig omkring. Dante beskriver denne representasjonen og beskriver strukturen i etterlivet, og registrerer med detaljert grafikk alle detaljene i arkitektonikken.

Innledende del I åpningssangen forteller Dante hvordan han, etter å ha nådd midten av livet, en gang gikk seg vill i en tett skog og, som poet, Virgil, etter å ha reddet ham fra tre ville dyr som sperret veien, inviterte Dante til å reise gjennom livet etter døden. Det er spesielt interessant her som sendte Virgil til Dantes hjelp.

Slik snakker Virgil om det i 2 kantoer: Ha tre velsignede koner Du har funnet beskyttelsesord i himmelen Og en forunderlig sti er spådd for deg. Lozinsky Så, Dante, etter å ha fått vite at Virgil ble sendt av sin kjærlighet til Beatrice, ikke uten å bevege seg overgav seg til dikterens ledelse. Helvete Helvete ser ut som en kolossal trakt, bestående av konsentriske sirkler, hvis smale ende hviler på midten av jorden. Etter å ha passert terskelen til helvete, bebodd av sjelene til ubetydelige, ubesluttsomme mennesker, går de inn i den første sirkelen av helvete, den såkalte lemmen A.

Her ser Dante fremragende representanter for gammel kultur - Aristoteles, Euripides, Homer, etc. Helvetets "antikk" er ment å understreke at gammel kultur ikke er markert med Kristi tegn, den er hedensk og som et resultat bærer på en syndighet. Den neste sirkelen er fylt med sjelen til mennesker som en gang henga seg til uhemmet lidenskap.

Sølvberget bibliotek og kulturhus

Blant de som bæres av den ville virvelvinden, ser Dante Francesca da Rimini og hennes elskede Paolo, som har blitt offer for den forbudte kjærligheten til hverandre. Da Dante, ledsaget av Virgil, går nedover og nedover, blir han et vitne til plaget av fråtsere, tvunget til å lide av regn og hagl, villfarelser og nedbrytninger, utrættelig rullende store steiner, sinte, fast i en sump.

De blir fulgt av kjettere og kjetteri oppslukt av evig flamme blant dem keiser Frederick II, pave Anastasius II, tyranner og mordere som flyter i strømmer av kokende blod, selvmord ble til planter, blasfemerer og voldtektsmenn brent av en fallende flamme, bedragere av alle typer, plager som er veldig forskjellige. Til slutt trenger Dante inn i den siste, 9.

Alle bøker Tagget med "Serie_Den guddommelige komedie"

Her er bostedet for forrædere og forrædere, hvorav de største er Judas Iskariot, Brutus og Cassius, som gnages med sine tre munner av Lucifer, en engel som en gang gjorde opprør mot Gud, ondskapens konge, dømt til fengsel i sentrum av jorden.

Den siste sangen i den første delen av diktet avsluttes med en beskrivelse av Lucifers forferdelige utseende. Skjærsilden Etter å ha passert en smal korridor som forbinder sentrum av jorden med den andre halvkule, kommer Dante og Virgil til overflaten av jorden. Der, midt på øya omgitt av havet, stiger et fjell i form av en avkortet kjegle - et skjærsild, som et helvete, som består av en rekke sirkler som smalner når de nærmer seg toppen av fjellet.

Engelen som vokter inngangen til skjærsilden, slipper Dante inn i den første sirkelen av skjærsilden, som tidligere har påskrevet pannen med et sverd syv P Peccatum - synd, det vil si symbolet på de syv dødssyndene. Etter hvert som Dante stiger høyere og høyere og passerer den ene sirkelen etter den andre, forsvinner disse bokstavene, så når Dante, når han har kommet til toppen av fjellet, kommer inn i det "jordiske paradis" som ligger øverst i det siste, er han allerede fri fra skiltene påskrevet av vergen av skjærsilden.

Sistnevnte sirkler er bebodd av sjeler til syndere som soner for deres synder. Her blir de stolte renset, tvunget til å bøye seg under vektbyrden som presser på ryggen, misunnelig, sint, uforsiktig, grådig, etc. Virgil bringer Dante til paradisets porter, der han, som han ikke kjente dåpen, ikke har adgang.

Paradis I det jordiske paradiset blir Virgil erstattet av Beatrice, sittende på en vogn trukket under en gribbs kraft en allegori for den seirende kirken ; hun får Dante til å omvende seg, og løfter ham deretter opplyst til himmelen.

WikiMatrix Den guddommelige komedie ble tilsendt ham av Boccaccio da han var en gammel mann, og han tilsto da at han aldri hadde lest det. The Divina Commedia was sent him by Boccaccio, when he was an old man, and he confessed that he never read it.

Victor og Beda den ærverdige. In Dante's Paradiso X. Filippo Argenti dukker opp som en rollefigur i den femte kretsen av helvete i inferno, den første delen av Dante's Divine Comedy. Dante Alighieri, author of the Divine Comedy.

DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE ENGELSK Relaterte emner

Engelske oversettelser av Dantes guddommelige komedie -English translations of Dante's Divine Comedy fra Wikipedia, den frie encyklopedi The Divine Comedy av Dante Alighieri ble oversatt til latin, fransk, spansk og andre europeiske språk i god tid før den ble oversatt til engelsk. Faktisk ble den første engelske oversettelsen fullført først i 1802, nesten 500 år etter at Dante skrev sin italienske original. Mangelen på engelske oversettelser før dette skyldes delvis at Dantes katolske synspunkter er usmakelige, eller i det minste uinteressante, til protestantiske engelske publikum, som så på en slik katolsk teologi blandet med referanser til klassiske mytoer som kjetterske. Siden 1802 har imidlertid den guddommelige komedien blitt oversatt til engelsk flere ganger enn den har gjort til noe annet språk, og nye engelske oversettelser fortsetter å bli publisert regelmessig, slik at i dag er engelsk det språket som har flest flest oversettelser. En fullstendig oversikt over og kritikk av alle engelske oversettelser av minst en av de tre bøkene cantiche; entall: cantica frem til 1966 ble laget av Cunningham. Tabellen nedenfor oppsummerer Cunninghams data med ufullstendige tillegg mellom 1966 og nåtid.

Den Guddommelige Komedie Engelsk
DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIE ENGELSK Kommentarer:
Forfatter på Den guddommelige komedie engelsk
Sæter fra Molde
Les også min andre nyheter. En av mine hobbyer er Ausdauerreiten. Jeg nyter lese tegneserier med rette.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net