Hareid Sulesund Ferge

  1. Mer om
Hareid Sulesund Ferge

Hareid Sulesund Ferge KunngjørAvgangar Billettprisar Generell informasjon Rutetider i PDF Serveringstilbod Takstsone: sjå frammr.no Nytt for oss: – Å bygge ferje var et helt nytt område for oss Hareid–Sulesund er et ferjesamband på fylkesvei 61 som krysser Sulafjorden mellom Hareid og Sula kommuner på Sunnmøre. Sambandet drives av Fjord1 fra Ferje Hareid-SulesundHareid har ferjeforbinding med Sulesund. Herfra er det 15 min til Moa (kjøpesenter, restaurantar, kino mm). Vidare er det 15 minutt til

I hele landet er det bare fire samband som hadde større trafikk i 2015. I dag inngår de i hver sin rutepakke.

I relasjon: Moskenes ferge

Hareid-Sulesund er et av tre samband i pakken Nye Ytre Sunnmøre. Salgsdirektør Lars Conradi Andersen i Havyard sier at fergene får store batteripakker, men kan ikke avsløre nøyaktig størrelse. Antakelig er de nærmere 2 MWh. Men tidsaspektet var viktigere i dette prosjektet. Kanskje kommer vi til enighet med Mørenett om en oppgradering av transformatorstasjonen, kanskje vi i stedet oppgraderer batteripakkene, eller om det viser seg at batteriene faktisk tåler noen år til, om Fjord1 blir tildelt neste kontrakt på sambandet, sier Seljestokken.

Moovit hjelper deg med å finne den beste måten å komme deg til Hareid-Sulesund med steg-for-steg veibeskrivelser fra den nærmeste offentlige transportstasjonen.

Se dette: Krokeide ferge

Arbeiderpartiet har allerede bebudet at partiet vil halvere ferjeprisene i løpet av neste stortingsperiode. Reglene for ferjene gjelder alle de knapt 20 riksveiferjene. Mange av de 100 kommunale og fylkeskommunale sambandene følger også prinsippet. All potensiell miljøgevinst ein kunne fått er spist opp med auka fart, kapasitet og frekvens. CO2 utslepp er lineært med tal liter drivstoff som blir brukt.

Det vil seie at ein berre kan redusere utsleppet av CO2 frå ei dieselferje ved å redusere forbruket av diesel. Andre klimagassar som NOX og Svovel kan rensast bort frå eksosen, men resultatet kan vere andre ulemper, som redusert motoreffekt. Det samla dieselforbruket for fylkesvegferjer var i 2013 på liter, dette gav eit CO2 utslepp frå ferjene på CO2-ekvivalentar. Enova definerer ein CO2 ekvivalent slik: «CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimaregnskap og tilsvarer effekten en mengde CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt periode, vanligvis 100 år.

Metan har ein CO2 ekvivalent på 21 gangar mengda CO2. Funna deira er skildra i vedlagte rapport. I sine utrekningar har dei tatt med alle investeringar som er naudsynte for å kunne gjennomføre drift med den aktuelle miljøteknologien.

For liten kapasitet på Hareid

Begge sambanda har i utgangspunktet eit potensiale for rein elektrisk drift, men på grunn av lite tid til lading i løpet av dagen anbefaler DNV GL ei løysing som inneberer høg grad av hybridisering. Rein batteridrift kunne vore gjennomført viss ein endra på rutetabellen, men som nemnd over vil ikkje Fylkesrådmannen rå til dette da det vil gi kapasitetsutfordringar seinare i kontrakten. DNV GL har lagt til grunn ein investeringskostnad på kr pr. Dei har også berekna ein forventa støtte frå NOX- fondet og Enova.

DNV GL har estimert støtta basert på støtte som er gitt i andre liknande saker. Tala er forelagt Enova, og dei har ikkje bestridt tala. Vi har ein dialog med Enova og er svært nær å kunne søke om tilskott frå dei.

Dei vil gi tilsegn om tilskott basert på kor stor grad av utsleppsreduksjon det er mogleg å oppnå innanfor dei krav som er sett i konkurransen. Men det er eitt viktig atterhald. Reduksjonen må ikkje komme som ein konsekvens av teknologispesifikke krav.

Dette betyr at fylkeskommunen som oppdragsgjevar ikkje kan krevje hybridferjer. Men ein kan sette utsleppskrav og ein kan evaluere tilboda slik at miljøteknologi vil vinne konkurransen. Ventilator er tilkoblet røykløp for pipe.

Ferjesambandet Hareid–Sulesund

Dette er ikke lovlig. Fare for brannskade ved videre bruk. Følgende punkt i taksten har fått TG3: Balkonger, terrasser: Det er registrert råteskade ved bjelkelag.

Drager er tidligere skiftet. Altan har stor slitasje og står for fornying.

TG3 er gitt for tilstand ved loftaltan. Terrasse med 8 kvm på grunnplan. Utbedringer er påregnelig her.

Oh no, there's been an error

Innhold: Underetasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, entré, gang, soverom og 2 boder. Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad og entré. Tillegg er: Altan med 35 kvm. Loft: Loftstue, bad, gang, trapperom, 3 soverom og bod.

Tillegg er: Altan med 6 kvm. Standard: Kjøkken i hovedetasje på 15 kvm: Innredning i hvit utførelse og benkeplate i heltre eik. Kjøkken inneholder vask med utslagsvask, oppvaskmaskin, komfyr, ventilator og kjøleskap.

Kjøkken i underetasje på 9 kvm: Åpen løsning mot stue. Innredning i hvit utførelse og benkeplate i heltre eik. Bad i hovedetasje på 4 kvm: Vegghengt wc, vask med innredning, veggmontert dusj og mekanisk avtrekk. Flislagt betonggulv med varmekabler og flislagt vegg.

Fullt kaos om elbil

Bad på loft: Dobbel vask med innredning, veggmontert wc, badekar og mekanisk avtrekk. Flislagt gulv med varmekabler og sluk, samt sokkelflis. Våtromsplater for vegg.

HAREID SULESUND FERGE Relaterte emner

Det er Ferrycharger som har levert ladesystemet på kaiene i Sulesund bildet og på Hareid. Energien overføres med en god, gammeldags kabel og kontakt, fordi effektstyrken er for høy for induktiv lading. Foto: Fjord1 Landets kraftigste fergelader Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid. Øyvind Zambrano Lie onsdag 13. Med 10 GWh i årlig forbruk og et effektbehov fra nettet på 9,6 MW, blir dette den hittil kraftigste elfergeforbindelsen i landet.

Hareid Sulesund Ferge
HAREID SULESUND FERGE Kommentarer:
Forfatter om Hareid sulesund ferge
Benjaminsen fra Harstad
Se over min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Basisspringen. jeg elsker lese romaner tomt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net