Odal Sparebank Kongsvinger

  1. Mer om
Odal Sparebank Kongsvinger

Odal Sparebank Kongsvinger RikdomVåre kontorer på Sand, Skarnes, Kongsvinger og Kløfta har åpent. Mandag - fredag Odal Sparebank Kongsvinger fra, Innlandet Banken har fire kontorer – Sand, Skarnes, Kongsvinger og Kløfta – 45 ansatte og vel 8,3 milliarder kroner i forvaltningskapital Vi har fire kontorer – Sand i Nord-Odal, Skarnes i Sør-Odal, Kongsvinger og Kløfta på Romerike. Vi er 45 ansatte og en forvaltningskapital på 8,0 milliarder Kontaktinformasjon for Odal Sparebank Kongsvinger, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer

De hadde da ransutbyttet på seg. Det er ikke kjent om en av disse var identisk med personen som ranet banken. Ifølge politiets operasjonssentral i Hamar, oppsto det et basketak under pågripelsen. Vi ønsker å benytte anonymisert informasjon om hva du ser på, for å kunne gjøre vår webløsning bedre og lage innhold som flere av våre brukere har bruk for og verdsetter.

Preferanser Takk for at vi kan lagre dine egne preferanser om opplevelse av vår site som informasjonskapsler hos deg. Alle aktuelle retningslinjer er tilgjengelig på bankens intranettsider. Medarbeidertilfredsheten er stabil. MEI-indeksen medarbeidertilfredshetsindikator har økt fra 76 i 2017 til 81 i 2018, en god framgang, men noe under vårt mål på 85.

Likestilling Ved årsskiftet var det 24 kvinner og 19 menn ansatt i banken. I bankens ledergruppe på 4 er det 1 kvinne og 3 menn.

I bankens styre er det 2 kvinner og 4 menn, og i generalforsamlingen er det 16 medlemmer med 6 kvinner og 10 menn. Valg av medlemmer til generalforsamling og styre skjer etter innstilling fra valgkomiteèn representert av innskytervalgte, kommunalt valgte og ett uavhengig medlem. De ansatte velger selv sine representanter, og kommunestyrene velger sine kommunerepresentanter.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer. Ti av representantene er valgt av innskyterne.

Fire av representantene er ansatte som er valgt av de ansatte i banken, mens to er kommunalt valgte. Minst 7 av medlemmene skal komme fra Odalskommunene, og inntil 3 kan komme fra de kommuner banken har kontorer i.

Generalforsamlingen skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lovverket, vedtekter og vedtak fattet av generalforsamling. Banken har rekruttert 8 nye medarbeidere i 2018. Søkermengden har vært god og banken oppfattes som en attraktiv arbeidsplass. Flere av de nyansatte har erfaring fra andre banker og har relevant kompetanse.

Banken har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, lønn, utviklingsog avansemuligheter.

Har du lest dette? Fiskekort kongsvinger

Det gjennomsnittlige lønnsnivået innenfor sentrale stillingskategorier er lik uavhengig av Bankens styre består av fem eksterne medlemmer i tillegg til en ansattvalgt.

Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler. Styret fastsetter bankens strategi og overordnede mål, og holder seg løpende orientert om bankens utvikling. Styret vedtar alle overordnede policyer og retningslinjer, som administrasjonen rapporterer til styret på. Vi hadde kjønn, og er noe som følges opp internt i forhold til Hovedog Sentralavtalen.

Det er styrets oppfatning at bankens personalforvaltning utøves innenfor rammen av intensjonene for styret og administrerende banksjef. Styret representerer bankens revisjons- og risikoutvalg i tillegg til godtgjørelsesutvalg. Banken har ikke hatt bonusordning i 2018. Etter fullført møte i banken, får de diplom styring og Økonomi og stab.

Ledergruppen består av disse tre banksjefene sammen med administrerende banksjef. Det er gjennom året gjort administrative justeringer av organisasjonen for å tilpasse seg marked og bankdrift, blant annet er nå våre to bedriftsområder Glåmdal og Romerike godt etablert.

I et samfunn snart uten kontanter er det viktig at barn lærer seg kortbruk tidlig. Vi inviterer også alle kunder inn til 18-årsmøte, det å bli myndig fører med seg både plikter og muligheter. Dette er et veldig viktig treffpunkt som vi prioriterer høyt. Det er ikke iverksatt tiltak av betydelig omfang for å redusere miljøbelastningen. Forsknings- og utviklingsarbeid Banken har ikke egne pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Dette ivaretas av Eika, spesielt med tanke på IKT og digital utvikling. Ett av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates Leaving no one behind.

Dette er sårbare grupper i samfunnet, som bør bli prioritert.

Rådgiver personmarked Kongsvinger

Torsdag ettermiddag ble Mitt Kongsvinger med Hansen, Grundt og Biller ut for å teste de første ni kurvene som var blitt satt opp på Skansesletta. Her fikk vi opplæring i metode og Biller fikk prøve seg på en runde med frisbeegolf. Festningen Frisbeegolfklubb får nå 60. Grundt forteller at de planlegger å bruke pengene på å sette opp ordentlig skilting på banen, sette ut startplater, muligens legge til rette for senere arrangementer og utvide banen generelt.

Odal Sparebank

Jeg er litt usikker på når vi får gjort det, men planen er i hvert fall å få det på plass i 2022, sier Grundt. Det at vi kan legge til rette sånn som dette gjør at flere kan enten drive videre med det når de kommer hjem igjen til Kongsvinger eller finne interessen for det her, sier Hans Hansen i Festningen Frisbeegolfklubb.

Derfor kjenner vi kundene våre godt og kan gi dem gode råd. Også de som ikke er helt A4-kunder, sier Biller.

ODAL SPAREBANK AVD KONGSVINGER australiaenred.com

Som sparebank er det naturlig at hovedmålgruppen er personmarkedet. Men Odal Sparebank er også den største bedriftsbanken i regionen, og ca en fjerdedel av bankens kunder er bedriftskunder. Dette jobber vi hele tiden for å vise kundene våre i praksis, forteller hun. Tar man en titt på bankens Facebook-side, ser man raskt masse hyggelige kommentarer og takknemlighet fra foreninger som har fått hjelp og gaver fra sin lokalbank. Økonomiske råd siden 1877 Med hele 143 år på baken i bankhåndverket, har Odal Sparebank bidratt til utvikling og forming av lokalsamfunnet gjennom generasjoner.

Nye generasjoner rådgivere og kunder kommer, men ideologien og den lokale tryggheten og forankringen består.

ODAL SPAREBANK KONGSVINGER Relaterte emner

Det var klokken 12. Banksjefen: Krisehåndtering igangsatt En person, maskert med hette over hodet, truet til seg et ukjent beløp. Mannen var bevæpnet med kniv. Fire ansatte var på jobb under ranet. Ingen av dem skal ha kommet fysisk til skade.

Odal Sparebank Kongsvinger
ODAL SPAREBANK KONGSVINGER Kommentarer:
Rapportert den Odal sparebank kongsvinger
Nordvik fra Harstad
Les også min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Jai Alai. Jeg nyter dele interessante nyheter surt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net