Amfi Alta Parkering

  1. Mer om
Amfi Alta Parkering

Amfi Alta Parkering GodkjentLes mer om parkeringsanlegget på AMFI Alta på TimePark. 468 parkeringsplasser; 13 HC-parkeringsplasser; 2 ladepunkter for elbil Parkeringshuset er tilknyttet Amfi Alta. Ligger i nærheten av Nordlysbadet og Thon Hotel Alta. Her kan du parkere bilen din trygt mens du koser deg i Når du har parkert bilen må du åpne appen og aktivere parkeringen. Ved parkering utover eventuell gratistid belastes kortet automatisk når du kjører ut Parkeringsplass - 468 plasser Det er soneparkering i sentrum. Det vil si at det ikke er lov å parkere utenom skiltede plasser. Det er videre to typer parkeringsplasser i

Det vil da komme 57 parkeringsplasser på P4. To alternativer Rambøll har skissert seks alternative ned- og utkjøringer, og anbefaler to av alternativene: 1. I prosjektet inngår kjøpesenter i 2 etasjer pluss parkering i tilhørende kjelleretasje, og et parkeringshus i 3 etasjer pluss kjeller.

Senteret inneholder ca.

Hvor kommer inn

Vedrørende utforming og antall boliger for utleie og salg, hadde også administrasjonen et eget forslag med mindre antall og annen utforming av boligene, som dessverre ble vedtatt, sier Garte. Det bil si at to viktige elementer som premissgivere i Amfis prosjekt ble nedstemt, og dermed kan prosjektet som sådan ikke realiseres. Gir ikke opp Det betyr derimot ikke at Thon nå gir opp utbygging av Amfi Alta.

Valg av materialer og belysning vil spille en viktig rolle her. Det er naturlig at dette blir gjenstand for nærmere vurdering og valg ifm plan- og byggesaken. Alternativt kan brua utformes kun som en ren transportkorridor, jf brua mellom Kunnskapsparken og Byhagen. Forslagsstiller er imidlertid redd for at denne minimumsløsningen fort kan framstå som et lite interessant element i bybildet, kun et nødvendig onde.

Servering og andre andre aktiviteter langs fasadene på brua tror vi på den andre siden vil gi den større legitimitet som selvstendig og interessant element i byrommet.

Forslagsstiller har derfor gjort en analyse av hvordan den ønskede utbyggingen innpasser seg siktelinjene mellom bebyggelsen. I vedlegg 1 finnes skissene gjengitt med tilhørende fotomontasjer. De blå pilene på il lustrasjonene under viser to akser hvor det pr i dag er sikt fra E6 mot sør. Planlagt utbygging vil ikke influere på akse nr 2, og denne kommenteres derfor ikke nærmere her.

De følger ikke vegsystemet, bebyggelse. B ebyggelse det er åpnet for i gjeldende reguleringsplan blokkere siktelinjene totalt. Illusrasjon: AMB Arkitekter AS og innsnevre s av eksisterende for Alta sentrum vil i framtiden Standpunkt på E6: Mellom Løkkeveien og E6 Kvartal B2 kan det iht gjeldende områderegulering bygges såpass tett at det ikke blir sikt fra E6 til h orisonten i det hele tatt.

Sik telinjen e sperres dessuten også mot bebyggelsen i randsonen mot sør; herunder Kvartal B12 Kraftlagskvartalet og Kvartal C3 Stål og Gummi m fl, hvor det kan bygges i inntil fem etasjer.

Vi ser videre at Gjensidige - bygget merket 1 i Figur 6 ligger såpass langt ut i sikteaksen at den planlagte gangbrua i all hovedsak blir liggende i skjul bak dette.

Parkering i Alta Time Park

Gangbrua får derved minimal innvirkning på siktelinja. Fra E6 vil det uansett være sikt til horisonten over brua, i alle fall fram til at kvartal B2 og C3 er ferdig utbygd.

Ønsket utbygging av P3 vil ligge utenfor sikteaksen, og vil derfor ikke påvirke denne. Siktelinje i øyehøyde. Standpunkt i gågata Illustrasjonen i figur 8 viser siktelinja fra gågata mot sør. Standpunkt er i øyehøyde, og utsikten mot sør blir under brua. Aksen Markveien-Hesteskoen Bør det være en åpen siktelinje mellom Kunnskapsparken og Byhagen og inn til eksisterende Amfi-bygning?

Mest brukte parkeringsappen i Norge og Europa

Foreslått nybygg for Amfi er trukket forbi denne aksen. Alternativt ender sikteaksen i eksisterende Amfi-bygning. Bygninger plassert i forbant slik omsøkt plassering av nybygget legger opp til bidrar dessuten til å hindre dannelse av vindsluser.

Dette kan være verdifullt i et sentrum hvor det ellers kan bli mye trekk og snokvind. Bedriftene har da direkte inngang fra fortau, og bidrar ved dette til liv og røre i gatebildet også utenom senterets åpningstider helg og kveld. Dette tenkes videreført også i nybygget. Som det framgår av illustrasjonen under, er det planlagt ett eller to serveringssteder på hjørnet mellom Hesteskoen og P4 mot gågate og torg.

Senteret får med dette også flere innganger i fasaden.

Ny runde om utbygging av Amfi Alta

Amfi har allerede interessenter til disse arealene. Inngang planlegges også vis-a-vis Byhagen.

Du vil kanskje like: Optiker amfi orkanger

Denne inngangen korresponderer så godt som mulig med tverrforbindelsen til Markveien mellom Kunnskapsparken og Byhagen. Totalt er det altså planlagt tre publikumsinnganger til senteret og to via serveringssteder, i tillegg til inngangsparti for framtidige boliger i 3. Komsa Eiendom AS ønsker videre at det nye senteret skal ha gode fasader.

Det er imidlertid ikke alle utleierne som benytter seg av de mulighetene og den kvaliteten vindusflater representerer, og de blir derfor ofte dekket til med innredninger, tape ol.

Det kan derfor i mange tilfeller være en vel så god løsning å ha en tett fasade med høy kvalitet, framfor vindusfelt som uansett klistres igjen.

Gjennomtenkt belysning, dekor mm kan også øke fasadenes bidrag til en positiv opplevelse for beboere og besøkende. Sykkelbyen Alta spanderer frakt.

Frist for å søke er mandag 30 juni kl 1500. Deretter går bestillingen til forhandler - som lover at stativene skal komme til Alta i august måned. Andre spørsmål besvares ved henvendelse til samme mail som over.

AMFI ALTA PARKERING Relaterte emner

Parkering til bedrifter i Alta Sykkelbyen Alta tilbyr igjen delfinansiering av sykkelparkering - kort frist. Sykkelbyen Alta tilbyr igjen bedrifter å søke om delfinansiering av sykkelparkering utenfor sine bedrifter i Alta. Prosjektet har en avtale med Suveren rørmøbelfabrikk, men det er åpent for at man finner egne stativer også hos andre forhandlere. Det som er viktig når man skal finne gode stativer er at de må sikre sykkelen tilstrekkelig. Det er ikke godt nok med et stativ hvor kun forhjulet klemmes ned mellom to stålstenger, også ramma og eventuellt bakhjulet må kunne låses fast i stativet.

AMFI ALTA PARKERING Kommentarer:
Forfatter om Amfi alta parkering
Lier fra Sarpsborg
Les gjerne min andre innlegg. Jeg trives Völkerball. jeg er glad i lese tegneserier høyt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net