Fellesforbundet Lo

  1. Mer om
Fellesforbundet Lo

Fellesforbundet Lo VirkelighetContent [hide]

Fellesforbundet arbeider for et bedre arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår for våre 160 000 medlemmer. Over 5000 bedrifter har tariffavtaler med oss Fellesforbundet er et norsk fagforbund som ble opprettet 8. mai 1988 etter en sammenslåing av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Bekledningsarbeiderforbundet, Norsk Papirindustriarbeiderforbund og Norsk LO-forbundene · Arbeiderbevegelsens Presseforbund · Creo · EL og IT Forbundet · Fagforbundet · Fellesforbundet · Fellesorganisasjonen (FO) · Forbundet for Ledelse og Fellesforbundet Forbundet er LOs største forbund i privat sektor, med rundt 160 000 medlemmer. Vi vil gjerne ha med deg og andre på din Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte

NFF og LO møtte migrantarbeidere

Fra og med tredjegangs skade på mobiltelefon eller nettbrett innenfor et kalenderår, er egenandelen 3. For oversikt over dekninger se Hva dekker reiseforsikringen? Dekker reiseforsikring streik?

Se dette: Lån 35000

Samarbeidet med Fellesforbundet daterer seg tilbake til den gang AF hadde en samarbeidsavtale med LO. Avtalen innebar at AF og dets medlemsorganisasjoner fikk tilgang til internasjonale fora som til da var forbeholdt LO. NITO meldte seg etter hvert ut av AF, men ønsket å opprettholde og videreutvikle det internasjonale arbeidet.

Formålet med reisen er å komme i dialog med lokale myndigheter og sette arbeidsforholdene for migrantarbeiderne på dagsorden, og følge opp møtene NFF hadde med VM-komiteen og myndighetene i 2016.

Det er avdekket uholdbare forhold for flere av de nærmere to millionene migrantarbeiderne i Qatar, som utgjør 90 prosent av landets befolkning.

Arbeiderne kommer fra land som Nepal, Bangladesh, Thailand og Filippinene. NFF og resten av delegasjonen møtte mandag 20 arbeidere, og fikk høre dem beskrive deres egen hverdag.

Norsk Industri

Offentlig sektor er kvinnedominert, og det er viktig å få oppgjør som gjør noe med likelønnsproblematikken siden kvinner fortsatt tjener mindre enn menn. Avtalen omhandler de fire friheter — fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital, og tilknyttede bestemmelser innen områder som sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljøvern, likestilling med mer.

EU er Norges viktigste handelspartner. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og mer enn 60 prosent av vår import kommer fra EU. EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. Kilde: Regjeringen.

Medlemmer som arbeider deltid og medlemmer på skift- og rotasjonsordninger ytes stønad i forhold til sin på forhånd oppsatte arbeidsplan. Medlemmer som var syke da arbeidsstansen ble satt i verk, har krav på stønad fra den dagen sykepenger ikke lenger utbetales.

I relasjon: Drukne flått

Medlemmer som var i permisjon med foreldrepenger fra NAV, har krav på stønad fra det tidspunkt permisjonen og foreldrepengene opphører.

Medlemmer som avtjener militærtjeneste når arbeidsstansen blir satt i verk, får stønad fra den dagen de blir dimittert.

FELLESFORBUNDET LO Relaterte emner

Han mener ansatte i stat og kommuner skal få mindre fordi industriarbeidere skal få mer. Samtidig viser tallene at lønnsoppgjørene i både stat og kommuner har holdt seg innenfor rammen av de såkalte frontfagene, det vil si avtalte lønnstillegg mellom NHO og LO i den konkurranseutsatte industrien. Offentlig sektor er kvinnedominert, og det er viktig å få oppgjør som gjør noe med likelønnsproblematikken siden kvinner fortsatt tjener mindre enn menn. Eggum bør heller rette kanonene sine mot finansbransjen og lederlønninger, i stedet for mot kvinner i offentlig sektor som på ingen måte er høytlønte lønnsvinnere, sier hun til VG. Støtte i sosiale medier Hun får også massiv støtte blant sine egne medlemmer og tillitsvalgte på sosiale medier: Det er fristende å invitere forbundsstyret i Fellesforbundet og Jørn Eggum til å hospitere i en deltidsstilling i hjemmesykepleien i noen måneder og høre litt mer om denne «lønnsfesten» medlemmene våre har hatt i det siste. Og de har i tillegg «smusstillegg». Vi i helse er ikke borti så mye smuss

Fellesforbundet Lo
FELLESFORBUNDET LO Kommentarer:
Redaktør på Fellesforbundet lo
Grønli fra Finnsnes
Se min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Stickerei. jeg elsker lese om Norge unimpressively.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net