Sage Ned Tre

  1. Mer om
Sage Ned Tre

Sage Ned Tre OppsiktsvekkendeDet gjelder jo å få treet trygt ned akkurat i den retningen du har planlagt. 2: Intet tre er for lite for felleskår Vi viser deg hvordan du feller et tre slik at du har full kontroll hele veien Det skal møte hver kant på overskjæret. For å treffe best mulig, kan det være fint å stå slik at man kan se ned Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse? Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg Da får du større makt til å dytte treet ned (det er dårlig butikk i å skjære i fellespettet

Felling av trær på kommunal grunn

I Høyesterett ble hytteeieren dømt til å betale 400. Her er de viktigste momentene referert fra dommen: Forsøkte å rettferdiggjøre det med en misforståelse. Ble avfeid: Kjernen er at Stedal, etter en løselig muntlig ordveksling med hyttelederen om mulig kutting av et ubestemt og uidentifisert antall trær, og uten å ha mottatt svar på to e-poster om dette, selv igangsatte hogst av 14 trær, pluss topping av ytterligere fem.

Grunnlaget for å tro at han hadde foreningens samtykke var dermed såpass tynt at det ikke kan være tvil om at han handlet grovt uaktsomt.

Dette kan du gjøre med naboens hekker og trær

Redusert salgsverdi ikke avgjørende: Partene er enige om at hytteforeningens eiendom ikke har fått redusert salgsverdi på grunn av hogsten. Markussen landskapsentreprenør anbudet på å sikre Skansen.

Et av tiltakene på kommunens handlingsplan er å felle to store bjørketrær på eiendommen. Du er innlogget som Vi finner ikke et aktivt abonnement på din bruker. Ikke riktig bruker? Re: Drepe et tre med kobberstift?

Man ser tydelig at tyngden ligger til venstre. Deretter går han en kvart omgang rundt treet og ser igjen hvor tyngden ligger. Den ligger til høyre. Treet vil derfor høyst sannsynlig falle et sted mellom de to retningene, hvis det bare fikk kappet stammen.

Men vi vil ha treet til å falle i den andre retningen, hvor det er et stort bart område, og hvor treet ikke vil gjøre noen skade. Når du vurderer treets tyngde, må du dessuten passe på å ikke bli lurt av hvilken vei stammen heller.

Bergen kommune

Vurderingskriteriene som legges til grunn er for eksempel klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, stor enighet eller uenighet i nabolaget og om skade eller ulempe for deg som søker er større enn verdien for eieren.

Kommunen kan kontakte deg for befaring under behandlingen, og tar også kontakt med deg dersom det er behov for mer informasjon. Felling av trær uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt. Trær på annenmanns eiendom På privat eiendom er det grunneier som har råderett, og på kommunal grunn er det kommunen som er grunneier. Det finnes tross alt trær som er syke, dør ut, eller har andre skavanker i nabolagene også.

Når må jeg søke om å felle trær på egen eiendom, og hvilke regler gjelder?

Kanskje har du eller naboen et slikt tre på deres egen eiendom. Trefelling er derimot en ganske stor oppgave, og det er fort gjort å utsette slikt til neste år. Det er derimot ikke alltid så veldig lurt. Når høststormen kommer er faktisk sjansen reell for at treet kan falle på en av eiendommene og skade både bolig og beboere.

Trær på naboens tomt

Biler, båter, sykler, og andre verdifulle gjenstander kan selvfølgelig også være gjenstand for skade dersom stormen inntreffer. I slike situasjoner blir det naturlige spørsmålet hvem som er ansvarlige for trær som faller.

Rettere sagt er kanskje spørsmålet i hvilke situasjoner en faktisk har et ansvar.

Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hvem som har ansvar for trær som faller. Skal en for eksempel dekke hele kostnaden dersom et pill råttent tre på ens eiendom faller og ødelegger naboens hus? Heldigvis er det ikke alltid slik at du må søke om å få tillatelse for å felle et tre, hvis du er ikke er innenfor en av nedenstående, så trenger du mest sannsynlig ikke å søke for å felle treet: Du bor i et område som er omfattet av en reguleringsplan med begrensning på trehugst, f.

Vi har bare opplevd at dette gjelder i Oslo, men vi vet at det også gjelder enkelte andre områder, som Husvik, utenfor Tønsberg. Vi håndterer selvsagt avklaring og eventuell søknadsprosess for deg om ønskelig.

SAGE NED TRE Relaterte emner

Det har de siste ukene vært tre dødsulykker i forbindelse med trefelling i Agder. Foto: Illustrasjonsfoto - Når noe går galt, er det som regel ganske alvorlig Tre eldre menn har den siste tiden mistet livet i forbindelse med trefelling. Profesjonelle trefellere advarer mot å ta motorsagen i egne hender. Av: Livesjef og journalist i Fædrelandsvennen. Blogger om min vei mot et grønnere familieliv og det å dyrke egen mat. Fire dager før omkom en 74 år gammel mann etter en ulykke like over fylkesgrensa til Rogaland, i Lund kommune. Og i oktober døde en 68 år gammel mann på sykehuset i Stavanger etter skadene han fikk i en trefellingsulykke på Vigmostad i Lindesnes 29.

SAGE NED TRE Kommentarer:
Forfatter på Sage ned tre
Håland fra Arendal
Se gjennom min andre nyheter. jeg er tent på Gitarre. Jeg nyter lese bøker skremmende.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net